Školní podpora pro žáky

001_19

festival očima generací

Mecholupy-1

Projekt 2017

Hertz1

Projekt InduCult2.0

Inducult2-0_rgb

001_21

001_12

Logo-ps-2015

Naše škola


Fotogalerie

Projekty školy

Barevne-samostatne Logo1_4 Logo2  
Ovoce do škol

Logo

Multipolis

Projekt-z5

Logo_jednobarevne

Recyklohrani-150x134

Ps2013b

Srdce

TOPLIST

TOPlist

 

 

 

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Počasí

HledatŠkolní rok 2015/2016

ZŠ Měcholupy pořádala 2. MĚCHOLUPSKÝ MARATON

V pátek 11. září pořádala ZŠ Měcholupy a Obec Měcholupy 2. Měcholupský štafetový maraton (42,195 km). Loňský rekordní čas byl překonán!! Letos za 2 hodiny 52 minut a 15 vteřin!! Role moderátorky se ujala paní starostka, Doris Černíková, která zároveň celý maraton ukončila svým během. Zahájení se ujal ředitel ZŠ Měcholupy, pan Zdeněk Dosedla, který následně předával štafetový kolík dalším zúčastněným.  K letošnímu rekordu přispěli také učitelé, žáci a zaměstnanci ZŠ Měcholupy, dále děti z místní školky, logopedické školy, ZŠ Lipenec a neposlední řadě i starosta Holedeče, pan Zdeněk Krejčík. Každý účastník, který uběhl 180 metrů, obdržel startovní kšiltofku, pamětní medaili a nějakou tu sladkost. samozřejmě nechybělo ani občerstvení a něco sladkého ke kávě. Byla navozena příjemná a přátelská atmosféra, neboť si všichni vzájemně fandili. Určitě se akce vydařila a snad i bude výzvou pro následující rok.

                                                                  Mgr. Helena Gondeková

Ay143_4

Ay15_2Ay21_2

Ay19_2Ay17

freestyle yoya.

Ve středu 16. září naší školu navštívila parta českých yoyerů. Žáci shlédli ukázku nové volnočasové aktivity, která je ideální zálibou pro dnešní teenagery. Tento freestylový sport vytrhne děti ze stereotypu a apatie, zároveň zlepšuje kreativitu, postřeh, soustředění a pomáhá při socializaci.

                                                                         Mgr. Helena Gondeková

Ay71_2Ay72_3

Ay65_3Ay67_3

Ay68_3Ay75_3

Ay74_3

Zábavné odpoledne s opékáním špekáčků se vydařilo

V rámci inkluze uspořádala ZŠ Měcholupy v neděli 20. září sportovně-rekreační den. Krásné podzimní odpoledne plné her, a zábavy si užili žáci společně se svými rodiči, sourozenci i kamarády. Nechybělo opékání špekáčků, které nadchlo nejen ty malé. Vše se náramně vydařilo a všichni přítomní si pochvalovali dobrou náladu a pohodu.

                                   Mgr. Helena Gondeková

Ay90_2Ay91_2

Ay93_2Ay94_2

Ay92_2

ZŠ Měcholupy se zúčastnila celosvětové akce Sázení stromů pro mír.

21. září je podle usnesení OSN Mezinárodním dnem míru? Tisíce škol v mnoha zemích světa, včetně té naší, se proto rozhodla při této příležitosti zasadit strom a zapojit se tak do kampaně Plant a Tree for Peace. Strom je pro nás symbolem života, čistého ovzduší a dlouhověkosti. Symbolické sázení stromů Plant a Tree for Peace, neboli Zasaď strom pro mír, je součástí kampaně na podporu životního prostředí a míru na celém světě a zároveň jednou z možností, jak v praxi podpořit environmentální a globální výchovu. Spojuje děti na celém světě a obrací jejich pozornost k ekologickým otázkám. Tato událost podporuje výchovu k míru a zvyšuje povědomí školáků o důležitosti stromů a lesů v celosvětovém měřítku. Sázení stromů symbolizuje také naději a kontinuitu života. Školní zahrada je od dnešního dne bohatší o dub červený a lípu malolistou. Popřejme jim, ať pěkně rostou a dělají všem jen radost.

                                             Mgr. Helena Gondeková

Ay127_3

DRAKIÁDA 2015

V pátek 9. října se na školní hřiště slétlo několik draků, aby ukázali svou krásu a sílu. Žlutí, červení, modří, hvězdice, holubice a mnoho dalších tvarů kroužilo nad školním hřištěm. Jako každý rok i tentokrát to byla pěkná přehlídka a na obloze to všem drakům moc slušelo. ŽÁCI MĚCHOLUPSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SI TO PĚKNĚ UŽILI.

                            Mgr. Helena Gondeková

Ay188_3Ay189_3

Ay190_3Ay191_3

Ay181_3Ay193_2

Měcholupská škola se zúčastnila projektu „72 HODIN“

Cílem „72 HODIN“ je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích. Náš projekt s názvem „Úprava botanické zahrady školy“ se uskutečnil Ve čtvrtek 8. října 2015 od 13.00 - 15.00 hodin

V rámci projektu byly upraveny prostory areálu školní botanické zahrady, především v oblasti jezírka, školního lesa a rosaria školy. Prostory jsou trvale přístupné široké veřejnosti a úpravy přispějí k zlepšení orientace v areálu a zajištění revitalizace osazených porostů, rostlin, bylin, keřů a stromů. Akce se zúčastnili žáci školy, školní Ekotým a další pedagogové a zaměstnanci. Akce byla velmi úspěšná a podařilo se nám splnit dané cíle.

Ay206_2Ay203_3

Ay198_3Ay207_2

Ay205_3

NOVÁ MULTIFUNKČNÍ UČEBNAV ZŠ MĚCHOLUPY

Dne 13. 10. 2015 byla za přítomnosti paní starostky Bc. Doris Černíkové otevřena nová multifunkční učebna pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu a ekologie. Učebna je vybavena odbornou literaturou, názornými pomůckami i nejmodernější technologií.

Štěpánka Frýbová

Ay217_2Ay218_2

Ay219_2

7. Měcholupského Dýňobraní ZŠ Měcholupy

V pondělí 19. října na naší škole proběhlo velké DÝŇOBRANÍ. Žáci společně s pedagogy zdobili a vyřezávali dýně, tvořili halloweenské dekorace a strašidýlka. Na závěr si zapálili světélka do dýňových strašáčků a mohli se tak podívat na výsledek společného dopoledního úsilí. Strašidýlka se moc povedla, a proto jsou vystavena našem dvorku před školou. Moc děkujeme všem rodičům za spolupráci a za účast. J

                                  Mgr. Helena Gondeková

Ay226_3Ay227_3Ay242_2Ay238_3

Ay240_2

8. Měcholupské koláčobraní

V pondělí 19. října se uskutečnila na ZŠ Měcholupy gastronomická akce Koláčobraní, která provonělo sladkou vůní koláčů již od rána celou budovu. Na letošním 8. ročníku bylo do soutěže přihlášeno celkem 35 koláčů, sladkých dortů či zákusků i slaných pochoutek. Každý soutěžící odevzdal v zalepené obálce recept se jménem, adresou a telefonem autora výrobku. Odborná porota, která byla složená ze zástupců školy, obce, rodičů a žáků školy, měla nelehký úkol. Hodnotila se především chuť, estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Po sečtení bodů bylo jasno a šest vítězných koláčů bylo odměněno krásnými cenami (keramický nůž, konvice, ruční odšťavňovač, škrabka na zeleninu…).Výsledky www.zsmecholupy.cz.  Zájem o ochutnávky koláčů byl jako vždy veliký, není divu, vždyť všechny výrobky byly vynikající. Všichni si užili spoustu zábavy a skvěle si při tom pochutnali. Velké poděkování patří všem hospodyňkám, neboť díky jejich dobrůtkám si již po osmé přítomní zpříjemnili jedno sychravé říjnové odpoledne.

                  Mgr. Helena Gondeková

Ay243_2Ay246_2Ay247_2Ay245_2

Ay248_2

Žáci ZŠ Měcholupy se zúčastnili soutěže časopisu ABC - KUPA PAPÍRU

     Členy Žákovského parlamentu zaujala soutěž časopisu ABC - Kupa papíru. Nastudovali podmínky celé soutěže a celou akci zorganizovali.Jednalo se o nasbírání co nejvíce starého papíru, poté ho odvézt do sběrného dvora a výsledky dokumentace v podobě potvrzení o váze nasbíraného papíru zaslat i s fotodokumentací do časopisu ABC. Jsme již šestým rokem škola, která se může chlubit titulem Ekoškola, takže nám je sběr druhotných surovin a následná recyklace velmi blízká.  Soutěž nás zaujala i tím, že chráníme přírodu. Výsledky soutěže budou zveřejněny v polovině listopadu, tak nám přejte vítězství v podobě finanční odměny.

                                                                          Žákovský parlament

Ay288_3Ay285_3

Ay286_3Ay287_3

Projekt „Nemluvím, stejně mě neposlouchají“

ZŠ Měcholupy se zapojila do projektu „Nemluvím, stejně mě neposlouchají“, který v rámci kampaně „Právo na dětství“ realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. V hodinách výchovy k občanství žáci 8. a 9. ročníku netradičním způsobem studovali svá dětská práva. Zprvu diskutovali nad podnětnými otázkami, které se týkali konkrétních dětských práv a posléze žáci pracovali s pravdivým příběhem, kde hledali možnosti jeho řešení. Zároveň poznávali, že ne ve všech zemích jsou dětská práva dodržována a že je povinností nás všech neporušovat práva ostatních. Vše završil domácí úkol v podobě kvízu, jehož úspěšní řešitelé dostali dárek v podobě audio knihy.

                                     Mgr. Helena Gondeková

Ay326Ay327_2

Ay328_2Ay329_2

ČTENÁŘSKÝMI DÍLNAMI K RADOSTNÉMU ČTENÍ

            V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jedná se o zavedení tzv. ČTENÁŘSKÝCH DÍLEN jako prostředek pro rozvoj vědomého čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků. Jejich cílem je vytvářet kladný vztah žáků k vlastní četbě, motivovat pro celoživotní učení. Žáci od druhého ročníku pravidelně 1x týdně v hodinách českého jazyka navštěvují nově zavedenou čtenářskou dílnu s velkým výběrem knih. Zde čtou beletristické knihy, které si sami vybírají a pracují s nimi – přemýšlejí nad dějem, vyhledávají informace, tvoří záznamy z četby, vytvářejí ilustraci apod. Těmito aktivitami se žáci nejen učí číst s porozuměním, učí se vyhledávat v textu potřebné informace, ale také si vytvářejí vlastní názory a postoje ke čtenému, obohacují si slovní zásobu a rozvíjejí vyjadřovací schopnosti. Žáci si o přečtených knihách sdílejí své dojmy, čímž podporují zájem ostatních dětí si knihu přečíst. Ve čtenářských dílnách se také žáci učí respektovat nároky druhého, např. mít svůj prostor, klid na čtení apod. Proto se snaží dodržovat pravidla čtenářské dílny, která jsme si společně stanovili. Za úspěch v rámci čtenářských dílen bychom mohli považovat zvýšený zájem žáků o knihy, neboť si je rádi půjčují domů, a dokonce rádi čtou o volné chvíle v prostorách školy, ať už o přestávkách či o volné hodiny před odpoledním vyučováním.

Ay353Ay354_2

Ay352_2

Tonda Obal se zastavil na naší škole

V pondělí 7. prosince se k nám vrátil „Tonda Obal“ se vzdělávacím programem zaměřeným na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci. Žáci měli možnost zhlédnout pojízdnou výstavu se zajímavým slovním komentářem, která byla propojena aktivizačními metodami. Dozvěděli se, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Formou hry si vyzkoušeli třídění materiálů do barevných kontejnerů, na interaktivní tabuli viděli koloběh jednotlivých odpadů a vzorky materiálů vyrobených recyklací. Hodina byla vtipně doplněna soutěžemi a možností seznámit se pomocí hmatu s jednotlivými druhy recyklovaných hmot. Jisté je, že „třídění má smyl“ a doufejme, že naši žáci budou nabité informace uplatňovat v každodenním životě.

                       Mgr. Helena Gondeková

Ay387_3

Ay383_3Ay384_3

Ay385_3Ay386_3

Žáci ZŠ Měcholupy přáli KRÁSNÉ VÁNOCE

V pondělí 14. prosince vyrazili žáci ZŠ Měcholupy popřát krásnou POHODU VÁNOC občanům obce Měcholupy. Zastavili se na Obecním úřadě a s paní starostkou se vyfotili u vánočního stromku. S pozváním na vánoční jarmark, který se koná ve středu dne 16.12.15 obešli žáci místní podnikatele, Pečovatelský dům Měcholupy, ZŠ logopedickou aj.

                                     Žáci ZŠ Měcholupy

Ay407_2Ay409_2

Ay410_2

8. VÁNOČNÍ JARMARK

Ve středu 16. prosince se v prostorách školy uskutečnil tradiční vánoční jarmark, který se opět setkal s velikým zájmem ze strany rodičů a příznivců školy. Žáci se svými učiteli nabízeli ve svých stáncích snad téměř vše, co souvisí s Vánocemi. Vařil se čaj, káva, pravý vánoční punč, svařené víno a ochutnávalo se cukroví či zabijačkové speciality. Vše ke spokojenosti všech zúčastněných a k navození blížícího se adventu. Kromě jiného se návštěvníci mohli zaposlouchat do koled, nechybělo vánoční vystoupení dětí ze školy, ani mimořádná výherní tombola. Poděkování patří všem učitelům, žákům, rodičům a prarodičům, kteří se podíleli na realizaci vánočního jarmarku. A také všem, co nás podpořili svojí návštěvou.

                            Mgr. Helena Gondeková

Ay439_2Ay440_2

Ay441_2Ay442_2

Ay443_2Ay444_2

        

 ZŠ Měcholupy získala titul  Škola pro demokracii

   Žáci Žákovského parlamentu ZŠ Měcholupy obstáli v celorepublikovém projektu Škola pro demokracii a získali titul Škola pro demokracii. Tento titul uděluje CEDU  - Centrum pro demokratické učení. Žáci ŽP plnili úkoly v  8 oblastech. Namátkou jmenujme Dokumenty školy, Nástroje komunikace, Spolupráce školy s obcí atd.  Připravovali dotazníky, prováděli analýzy,  z nich pak vytvářeli závěry základní , ale i excelentní úrovně, které ukládali  na webové stránky tohoto projektu. Prostřednictvím Konzultačního centra pro žákovské parlamenty si předávali zkušenosti a sbírali informace s ostatními školami. ZŠ Měcholupy patří mezi školy, které podporují samostatnost a odpovědnost žáků.

                                      žáci Žákovského parlamentu ZŠ Měcholupy

Ay450_3Ay451_3

Žáci ZŠ Měcholupy pomáhali při Tříkrálové sbírce

  Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity ve spolupráci s farnostmi, školami i Obecními úřady. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným,handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, ale i na humanitární pomoc.

      I v letošním roce žáci ZŠ Měcholupy pomáhali v této dobročinné sbírce. V ulicích obce Měcholupy, ale i ostatních spádových obcích jste mohli potkat tři krále, kteří zpívali píseň "My tři králové jdeme k Vám..", křídou ozdobili symbolem K+M+B 2016 dům a obdarovali kalendářem, cukrem a přívěškem.

      Děkujeme všem, kteří přispěli v této dobročinné akci.

Ay453_2

Den otevřených dveří na ZŠ v Měcholupech

Ve čtvrtek 21. ledna jsme ve škole přivítali budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří se přišli naladit na blížící se zápis. Návštěvníci se seznámili s vybavením školy, prohlédli si jednotlivé třídy, odborné učebny, tělocvičnu, školní družiny i jídelnu. Naši žáci čekali na mladší kamarády ve svých třídách, aby jim ukázali, co se již naučili. Vzali je mezi sebe a „předškoláčci“ si leccos i sami vyzkoušeli. Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se na shledanou u zápisu.

                                             Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Ay468_2Ay469_2

Ay470_2Ay471_2

NA MĚCHOLUPSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE PROBĚHL ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Měsíc leden je ve znamení zápisů dětí do prvních tříd. Nástup do první třídy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte. K zápisu se dostavilo 16 dětí se svými rodiči. Většina prvňáčků se už na školu velmi těší. Při zápisu děti zpívaly, recitovaly básničky, poznávaly geometrické tvary, barvy, děti ukazovaly, co všechno již umí. Po splnění zápisu si pak domů odnášely drobné dárečky, které pro ně žáci vyrobili. Slavnostní chvíle zápisu mají děti již za sebou a za pár měsíců jim nastanou první „opravdové povinnosti“. Těšíme se na nové šikovné školáčky a na příjemnou spolupráci s rodiči. J

                               Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

Ay491_2Ay492_2

Ay493_2Ay494_2

Dne 17.března 2016 byl Základní škole Měcholupy na SZÚ v Praze předán certifikát ZDRAVÁ ŠKOLA.

 

Již několik let se snažíme vytvářet zdravé prostředí ve škole, respektujeme a podporujeme zdraví žáků i dospělých po stránce tělesné, duševní i sociální. Přihlásili jsme se proto do sítě programu Škol podporujících zdraví a vytvořili jsme Program Zdravé školy. Po jeho posouzení jsme přivítali zástupce Státního zdravotnického ústavu z Prahy, kteří se s naší školou seznámili.

Dne 17. 3. jsme se v Praze sešli s dalšími čtyřmi školami z ČR u „Kulatého stolu“, prezentovali jsme činnost naší školy a poté nám byl předán certifikát Zdravé školy.

 

Cílem projektu je prostřednictvím tohoto programu:

-      vytvářet podmínky pro efektivní vzdělávání žáků, pro jejich osobnostní rozvoj, aby se naučili schopnostem a dovednostem, které mohou uplatnit v životě

-      pomocí prevence snižovat rizika patologických jevů

-      vychovávat ke vzájemné pomoci

-      rozvíjet profesní a osobní kompetence svých učitelů

-      respektovat přání a potřeby žáků a pedagogů

-      spolupracovat s rodiči a dalšími partnery v regionu

-      věnovat pozornost pitnému a stravovacímu režimu

Ay548_3

Beránková soutěž na ZŠ Měcholupy

Jak je již na Základní škole v Měcholupech tradicí, i letos se konala soutěž ve zdobení velikonočních beránků. Nejdříve žáci devátého ročníku upekli ve cvičné ekokuchyňce pro každou třídu a družinu krásného voňavého beránka a další den si je žáci nazdobili. Bylo přihlášeno 13 beránků, kteří byli vystaveni na chodbě školy, aby si je všichni mohli prohlédnout a vybrat toho nejkrásnějšího. Hodnotila se technika zdobení, originalita a celkový dojem. Porota měla velmi těžký úkol, protože každý beránek byl k nakousnutí. Absolutním vítězem se stal beránek deváté třídy. Velká gratulace!

                                                        Mgr. Helena Gondeková

Ay549_2Ay550_2

Ay551_2

Velikonoční jarmark 2016

Velikonoční atmosféra vládla v úterý 22. března odpoledne v prostorách tělocvičny měcholupské základní školy. Žáci z Ekotýmu předvedli netradiční módní přehlídku a ti nejmladší zahráli Šmoulí hudební pohádku. Část tělocvičny se změnila v malé tržiště, na kterém bylo možno nejen shlédnout, ale také zakoupit nejrůznější výrobky a předměty, které svým charakterem připomínali blížící se Velikonoce. Nechybělo ani něco na zub, a to v podobě vaječných specialit. Ke každým svátkům a zvláště takovým, jimž předchází horečné přípravy, shánění, nakupování, pečení a úklid patří i malé zastavení a často na něj zapomínáme. Takže díky, že jste byli opět po roce s námi! Krásné jaro všem.

                                Mgr. Helena Gondeková

Ay561_2Ay562_2

Ay563_2Ay564_2

MĚCHOLUPSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPĚT CELÁ V MODRÉM

Stejně tak jako každý rok, i letos proběhl 2. dubna Světový den porozumění autismu. Autismus patří mezi poruchy autistického spektra, které se vyznačují narušenou oblastí komunikace a sociální interakce. Se žáky naší školy jsme tuto akci podpořili, protože i naší školu navštěvují žáci s příznaky této poruchy. Vzhledem k tomu, že 2. dubna připadalo letos na sobotu, zapojili jsme se do této akce už v pátek 1. dubna. Modrá barva je symbolem autismu, protože symbolizuje schopnost porozumět a komunikovat. Proto jsme se oblékli do modrého a udělali si modrý den.

                                Mgr. Helena Gondeková

Ay584_2

MODRÁ ŠKOLA 2016

i v letošním roce se naše škola připojila k akci:

III. ročník osvětové kampaně pro zvýšení povědomí o autismu přichází s tématem VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE.

Cesko-sviti-modre2

Modry-den

Recyklace hrou

V úterý 12. dubna zavítali do ZŠ Měcholupy lektoři programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Jedná se o vzdělávací program organizovaný pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Pro žáky byl připraven zábavně naučný Výjezdní program Recyklace hrou, ve kterém si nejdříve formou rozhovoru zopakovali např. základní pravidla pro třídění odpadu, co se s vytříděným odpadem dále děje, co se z něj může vyrábět, jak dlouho trvá v přírodě rozložení některých druhů odpadu aj. Také pracovali s modely různých elektrozařízení, které si zkusili rozebrat a vyhodnotili, ze kterých materiálů se skládají. A co si žáci zapamatovali? Například, že baterie se dá zrecyklovat téměř celá, přesto většina použitých baterií končí na skládce. I počítač se dá zrecyklovat z 80%. V Tichém oceánu je sedm ostrovů tvořených pouze odpadky a největší z nich má rozlohu desetkrát větší než celá naše republika. Déle, že mobilní telefon obsahuje drahé kovy a zářivky obsahují rtuť, proto nepatří do směsného odpadu. Na závěr každá skupina získala ZELENÝ CERTIFIKÁT pro třídu aktivně podporující recyklaci elektrozařízení a použitých baterií. Třídění odpadu a jeho recyklace má smyl, protože šetříme nerostnými surovinami, snižujeme množství vypouštěného CO2 a spotřebované energie, méně škodíme krajině a tím sami sobě.

Mgr. Helena Gondeková

Ay589_3Ay590_3

Ay591_3Ay592_3

POKOS představil práci vojáků naší armády na ZŠ v Měcholupech

V rámci projektu POKOS - příprava občanů k obraně státu, měli žáci ZŠ v Měcholupech ve středu 13.dubna výjimečnou příležitost seznámit se s prací příslušníků Armády ČR, kteří se podílejí na aktivitách při přípravě k obraně naší vlasti. „Žáci druhého stupně byli rozděleni do dvou skupin, jež si rozdělilo celkem devět vojáků z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce. Seznámili se se zdravotnickou, chemickou i všeobecně-vojenskou tématikou. Vojáci předali dětem základní informace o armádě, její historii a činnostech. Nechyběli ani praktické ukázky z chemické ochrany a zdravotnické přípravy. Žáci si vyzkoušeli i vojenskou výzbroj a výstroj a dozvěděli se zajímavé zážitky ze zahraničních misí. Práce příslušníků Armády ČR nabývá na důležitosti, když hrozí nebezpečí. Proto je třeba, aby i žáci měli o jejich činnosti dostatečné povědomí, stejně tak o možnostech, jak minimalizovat rizika a zvýšit bezpečnost, kdyby bylo třeba využít jejich pomoci. Dění ve světě bohužel čím dál více svědčí o jejich nezbytnosti. Nedocenitelnou práci vojáků si proto v rámci projektu POKOS připomněli také žáci prvního stupně, kteří v hodinách výtvarné výchovy namalovali obrázky s touto tématikou. Vojáci z každé třídy vybrali ten nejvydařenější a jejich autoři byli odměněni drobnými dárky. Díky této akci jsme naplnili pro žáky zajímavým způsobem povinné téma branné výchovy, které se jinak prolíná učebními plány některých předmětů.

            Mgr. Helena Gondeková

Ay594_3Ay595_3

Ay596_2Ay597_2

Kolumbus a Naše virtuální škola pokračuje...

         V rámci udržitelnosti projektů, do kterých se ZŠ Měcholupy v minulých letech zapojila, pracují žáci formou kroužků v projektu KOLUMBUS a NAŠE VIRTUÁLNÍ ŠKOLA.

V projektu Kolumbus žáci pracují s navigacemi, hledají a ukládají kešky. V projektu Naše virtuální škola zase vytváří kamerové záznamy a točí videa, která pak ukládají na portál. Žáci umí pracovat s kamerou, střihat videa a fotit událostí, kterých se naše škola účastní.

Ay627_2Ay628_2

 

I my jsme přáli panu Svěrákovi k narozeninám.

Platno-mecholupy

Žáci ZŠ Měcholupy oslavili Den Země

Každý školní rok si na naší škole připomínáme Den Země, který připadá na 22. dubna. Při této příležitosti se vždy věnujeme jinému tématu, a to i jinou formou. Snažíme se o různorodost a pestrost pojetí, a tak každý rok je vždy jiný. Letos proběhl formou soutěží, které zorganizovali žáci deváté třídy. Žáci v 5 členných týmech prokazovali znalosti v oblastech environmentální výchovy.  Na každém stanovišti po splnění úkolu získali jeden dílek skládanky, kterou si na závěr mohli složit a získat tak sladkou odměnu pro celou skupinu. Protože vědomosti dětí byly opravdu výborné, došlo i na opékání špekáčků. Chvála náleží nejen soutěžícím, ale i  organizujícím nejstarším dětem, které si velice pěkně a odpovědně počínaly při přípravě stanovišť. Během celého dopoledne se žáci chovali vzorně, splnili přesně zadané úkoly a doufejme, že se neztratí jejich odpovědný přístup k práci v jejich dalším životě.

                         Mgr. Helena Gondeková

Ay771_3Ay772_3

Ay777_3Ay778_3

   Žáci ZŠ Měcholupy vyrazili na zážitkový program do IQ LANDIE v Liberci

   Tento zábavný park nabízí nesčetné množství výukových programů a vzdělávacích aktivit.  GEOlab je geologická část výstavy tématem neživé přírody, v  Kosmu se žáci mohli proletět vesmírem, zhlédnout mimozemšťana.  Ve vodním světě si ověřovali fyzikální chování kapalin v klidu a pohybu.  Živly byla snad nejzajímavější část celého centra, kde si žáci na simulátoru prožili vichřici a další přírodní živly.  IQ LANDIA je moderní science centrum pro děti i dospělé, s deseti rozsáhlými interaktivními expozicemi, 4K planetáriem a prvním humanoidním robotem v ČR. Všem se v centru moc líbilo a nechtěli ani domů.

                                                           ZŠ Měcholupy

Ay782_2

 

Sportovní dopoledne v Tuchořicích

V pátek 13. května se žáci I. stupně zúčastnili akce Měsíc náborů - můj první gól, kterou pořádal Fotbalový club TJ Sokol Tuchořice ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky. Počasí sice nepřálo, ale množství dětí, které se nakonec náboru zúčastnilo, přesvědčilo organizátory o tom, že děti mají velkou chuť sportovat, i když není azurová obloha. Pro děti a budoucí možné fotbalisty bylo připraveno více jak deset stanovišť, na kterých si každý vyzkoušel zábavnou formou základní sportovní dovednosti. Nebyl by to fotbalový nábor, kdyby si účastníci nevyzkoušeli i samotný fotbalový zápas, na který dohlížel zkušený fotbalový trenér. Na dětech byla vidět obrovská radost, některé si takto zahrály fotbal úplně poprvé. Dokonce si někteří žáci dali svůj první gól, což je i samotný název akce. Někteří byli zase gólmani a nesvázáni nutností vyhrát se skvěle pobavili. Pod zamračeným nebem přivítali zástupci Tělovýchovné jednoty SOKOL Tuchořice společně s vedením obce Tuchořice na fotbalovém trávníku přibližně 200 dětí, které byly na závěr odměněny medailemi, balónky, náramky s názvem akce a samozřejmě malým občerstvením. Hlavní prioritou akce bylo přivést děti od počítačů k aktivnímu pohybu a to se organizátorům povedlo. Děkujeme!!!

                                                        Mgr. Helena Gondeková

Ay849_2Ay850_2

Ay848

                 Žáci  ZŠ Měcholupy uspěli v soutěži "Mladý záchranář 2016"

Žáci ZŠ Měcholupy  se v úterý dne 16.5. 2016 obci Libočany zúčastnili 6. ročníku soutěže "Mladý záchranář 2016 a byli velmi úspěšní!!! Ze 13 - ti čtyřčlenných družstev se umístili na 2.místě a postoupili do krajského kola, které se bude konat v Děčíně.

Cílem této soutěže bylo  prověření znalostí žáků 2.stupně ZŠ z oblasti ochrany obyvatelstva, získaných v předepsaných výukových hodinách ve smyslu příručky pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Mezi soutěžní disciplíny patřila zdravotnická pomoc, požární ochrana, prostředky individuální ochrany, ale i dopravní bezpečnost, topografie, či znalost třídění odpadů.

Otuška Kutílková, Daniel Adam, Václav Zwerenz a Eliška Menclová zabodovali ve všech disciplínách a nezbývá, než jim popřát mnoho úspěchu v krajském kole.

Zároveň chceme poděkovat všem organizátorům této soutěže  jmenovitě Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, územnímu odboru Žatec s Policií ČR, Městské policii, JSDH Libočany a  Záchranářům Žatec.

Ay857Ay858

Ay859Ay860

Ay856Ay855_2

Ay861

Žáci ZŠ Měcholupy navštívili  pramen Morava a Rozhlednu v oblacích

            V rámci celoročního projektu " Cesty k pramenům...." se v letošním roce 30 nejlepších žáků ve sběru druhotných surovin vydalo na dvoudenní výlet k prameni řeky Morava a na Rozhlednu - Stezku v oblacích, která je novinkou v oblasti Jeseníků. Cesta k prameni z obce Stříbrnice byla dlouhá 7 km a vedla horským terénem až k samému prameni. Krásný výhled na Jeseníky a nejvyšší horu Praděd byla odměnou.

Druhý den jsme se vydali k lanovce, která nás vyvezla k Rozhledně v oblacích. Jedná se o novinku v této oblasti a věřte, že stojí za návštěvu.

           Výlet se žákům moc líbil, počasí nám přálo a žáci si slíbili, že i příští rok budou pilně sbírat, aby se zúčastnili tak pěkného výletu.

                               ZŠ Měcholupy

Ay870_2Ay872_2

Ay871_2

Nejlepší "sběrači" naší školy se letos za odměnu vypravili k prameni řeky Moravy na Kralický Sněžník - 12. - 13. května 2016

Dsc05023

Dsc04889

Dsc04893

Dsc04894

Dsc04912

Dsc04915

Dsc04919

Dsc04951

Dsc04971

Dsc05004

Dsc05016

Dsc05018

Dsc05022

Dsc05027

Také jsme navštívíli STEZKU V OBLACÍCH

Dsc05085

Dsc05106

 Jako každoročně, tak i letos se žáci 8. a 9. třídy naší školy zúčastnili soutěže ve hře "EKOPOLIS" - zaměřené na ekologii města a krajiny.

Soutěže se zúčastnilo celkem 16 vybraných žáků.

V konečném pořadí se umístnili:

1 místo   ADAM Daniel   9. třída

2. místo  BOČKAIOVÁ Andrea   9. třída

3. místo  ČUNKOVÁ Eliška   8. třída

Dsc05169

Vítězům blahopřejeme

 

Ukázky dravců a sov

Ve čtvrtek 2. června navštívil naší školu pan Pavel Wolejník ze sokolnické společnosti Falcopredonum, která působí v Krušných horách. Tato společnost se zabývá ochranou dravců. Formou vzdělávacích programů představuje veřejnosti dravce v jejich přirozeném prostředí. Poutavá a velice zajímavá přednáška zaměřená na dravce a sovy probíhala na hřišti za školou. Během výkladu p. Wolejník procházel s vybranými druhy dravců a sov mezi žáky. Také je mohli pozorovat i při volném letu, což bylo opravdu úžasným zážitkem. Obzvláště, když pták přistával na chovatelově ruce, kde ho čekalo masíčko a on letěl těsně, téměř se dotýkal křídly hlav. Celá akce se vydařila. Žáci se dozvěděli zajímavou formou mnoho důležitých a užitečných informací o životě, hnízdění dravců a sov, jejich nepostradatelném významu v ekosystému a ochraně u nás i ve světě.

                               Mgr. Helena Gondeková                   

Ay922_3Ay920_3

 

Dětský den na ZŠ Měcholupy

              V pondělí dne 6. června pořádala Základní škola Měcholupy  „Dětský den“. Devátá třída spolu s osmým ročníkem se podílela na organizaci této akce, neboť připravili pestrý program s nabídkou 13 zábavných stanovišť, kde každá ratolest mohla najít zalíbení v jiné soutěži. Dále se děti mohly zúčastnit soutěže na koloběžkách. Zúčastnili se nejen žáci naší školy, ale také nás svou návštěvou potěšily ratolesti z Mateřské školky a ze Zámečku. Ani učitelé žáků a zaměstnanci nepřišli zkrátka, neboť byl pro ně připraven tenisový turnaj Měcholupy open 2016, který probíhal současně s tenisovým turnajem žáků, kde si mohli vysoutěžit nádherné poháry a medaile. Program byl doprovázen hudbou, která dodala akci ten správný ráz a „šťávu“! Pan ředitel ZŠ Měcholupy ve spolupráci s obcí se postarali o občerstvení a odměny, které si po splnění všech úkolů mohly děti vyzvednout. I přes obavy nám počasí sneslo sluneční paprsky a akce se vydařila a sklidila pozitivní ohlasy. Rádi bychom poděkovali „účastníkům Dne dětí“ za pomoc, organizaci a ochotu vykouzlit úsměvy na dětských tvářích.

Ay981_2Ay975_4

Ay979_3Ay966_4

     

Krajské kolo "Mladý záchranář 2016" v Děčíně

                            Velmi úspěšně si vedli žáci ZŠ Měcholupy v krajském kole soutěže "Mladý záchranář 2016", které proběhlo v Děčíně.  Žáci Václav Zwerenz a Eliška Menclová, Otuška Kutílková a Daniel Adam se z  18 - ti čtyřčlenných družstev  umístili na krásném 9.místě.

Cílem této soutěže bylo  prověření znalostí žáků 2.stupně ZŠ z oblasti ochrany obyvatelstva, získaných v předepsaných výukových hodinách ve smyslu příručky pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Mezi soutěžní disciplíny patřila zdravotnická pomoc, požární ochrana, prostředky individuální ochrany, ale i dopravní bezpečnost, topografie, či znalost třídění odpadů.

                                        Gratulujeme!!!!!!

Ay1036_3Ay1034_3

Ay1034Ay1035

Ay1035_3Ay1037_2

Ay1033_3

Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

 

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 12 televizí, 7 monitorů a 470,00 kg drobného elektra

 

              V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí. Žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

                Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

                Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.

                Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 12 televizí, 7 monitorů a 470,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 14,07 MWh elektřiny, 862,80 litrů ropy,  m3 vody a 0,39 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,81 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 11,73 tun.

               Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

                                                                              Mgr. Helena Gondeková

ZabaStránky končící 9. třídy

2009/10

Zdraví Vás žáčci třetí třídy:

Danek, Andrejka, Jaruška, Fanda, Máša, Michal, Vojta, Evžen, Myšák, Míša, Otuška, Kačka, Miloš a Týnka a třídní učitelka Mgr. Jaroslava Steidlová

Bez rozvrhu ani ránu...

Rozvrh-3-trida

Jestli Vás zajímá, co všechno zažíváme ve škole, zveme Vás na prohlídku našich fotek:

Jednoho únorového dopoledne ... S paní učitelkou jsme se překonávali při válení obřích sněhových koulí. Z nich jsme pak postavili několik zajímavých sněhuláků. Vzájemně jsme si pomáhali. Holky dotvářely své sněhuláky k dokonalosti a my kluci jsme zkoušeli postavit sněhovou pevnost. Skoro se nám to podařilo, ale síly docházely a nás bylo přeci jen méně. Výsledky našeho snažení vidíte sami ...

 

 

No a takhle nějak to vypadá, když jsme tvořiví. Dostali jsme za úkol využít recyklovatelný materiál – PET lahve a vytvořit z nich během hodiny dlouhý vlak s několika vagóny. Pomáhali nám i čtvrťáci, se kterými trávíme každý pátek při hodině pracovních činností. Výsledek nebyl úplně podobný obrázkům a ukázkám od paní učitelky. Ale my jsme se snažili, jak jen to šlo. Ono se toho za jednu hodinu moc stihnout nedá. S větším množstvím času bychom naše vagóny jistě více zkrášlili. Žádné chmury jsme z toho neměli, práci jsme si užívali. Holky dokonce napadlo využít i víčka a vytvořit zajímavou mozaiku. Myslíme si, že se jim to povedlo. No posuďte sami :-)

 

2010/11

4. třída

Třídní učitelka Mgr. Helena Gondeková

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Po

ČJ

M

VL

AJ

ČJ

   

Út

ČJ

M

TV

ČJ

PŘV

   

St

ČJ

M

VL

PŘV

HV

   

Čt

ČJ

M

TV

AJ

VV

VV

 

ČJ

AJ

M

ČJ

   

Do naší třídy chodí:


Děvčata:Andrea Bočkaiová,  Marie Čakváriová, Kutílková Otílie, Barbora Malkusová, Kristina Zahustelová

Chlapci: Daniel Adam, František Braborec, Michal Dostal, Verner Haml, Vojtěch Irdza, Evžen kapusta, Michal Kříž, Michal Kuna, Miloš Ulrych

 

Se zvířátky ve škole

Výlet Praha


 

 

Žáci sázeli kytičky do truhlíků, aby byla naše škola krásná

 

Velikonoce- pleteme pomlázku a zdobíme beránka

Vyrábíme Morenu

 

 

dlabeme dýně - Dýňobraní 2010

beseda v knihovně v Žatci

poslední hodina v pátek HURÁ DOMŮ

ve 4.třídě při literární výchově

výuka na dopravním hřišti

Pouštění draků i s opékáním

Náš plavecký výcvik

Mikulášská nadílka ve třídě

Vánoce ve třídě

Vánoční JARMARK

Bruslení je fajn 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Po

ČJ

M

VL

AJ

ČJ

   

Út

ČJ

M

TV

ČJ

PŘV

   

St

ČJ

M

VL

PŘV

HV

   

Čt

ČJ

M

TV

AJ

VV

VV

 

ČJ

AJ

M

ČJ

   

2011/12

5. třída 2011/2012

Třídní učitelka Mgr. Helena Gondeková

 
 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Po

ČJ

M

VL

AJ

ČJ

   

Út

ČJ

M

ČJ

TV

 

VV

VV

St

ČJ

M

TV

AJ

VL

   

Čt

AJ

M

ČJ

HV

INF

 

 

ČJ

M

PŘV

ČJ

   

 

Do naší třídy chodí:

Děvčata:Andrea Bočkaiová,  Marie Čakváriová, Kutílková Otílie, Barbora Malkusová

Chlapci: Daniel Adam, František Braborec, Michal Dostal, Vojtěch Irdza, Evžen kapusta, Michal Kříž, Michal Kuna

 

Den s domácími mazlíčky

Fotka byla pořízena dne 19.6.2012 09:23 pomocí SONY DSC-W170.

Zahradní slavnost.

 

 

 

 

Spaní ve škole aneb Dobrovolně po škole.

Ten den začínal stejně jako všechny školní dny. Ale přece jen byl o trochu jiný než ty běžné.

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY ANEB ČÍM SE ČLOVĚK ŽIVÍ

Dopoledne s policií, hasiči a záchranáři

 

 

 

Ve dnech 23.5., 30.5., 6.6. 2012  jsme se účastnili celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol.

 

 

Rádi pracujeme na školní zahradě

 

 

 

Při výtvarné výchově malujeme květiny na výzdobu třídy a školy.

 

4. 5. 2012  Projektová hodina "Biotopy Džbánska"

 

Vypěstovali jsme si MÁTU PEPRNOU

 

 

V úterý 24. dubna letošního roku se celá naše škola vydala poznávat přírodu do blízkého lesa v Holedeči.  Žáci poznávali okolní krajinu, ekosystémy louky, lesa, vody, lidských sídel a kulturní krajiny.

 


Velikonoce v Žatci

Žáci se připravují na loučení se zimou. Při hodinách výtvarné výchovy vyábějí MORENU

 

 

 Pani učitelky hlídají agenta BATa

           Projekt Recyklohraní, do kterého je naše škola zapojena, je celostátní projekt pod záštitou MŠMT České republiky a je spolufinancován zakládajícími společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení.

Za plnění úkolů a sběr získávají žáci body, které si pak mohou ve speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny ( výtvarné či sportovní potřeby, hry, školní pomůcky, vstupenky do divadel, kin a zoo ).

           V rámci soutěže RECYKLOHRANÍ plnili žáci 5. ročníku  projekt Agent 008 James BAT. Cílem projektu je vést žáky k uvědomění si, jak nakládat s bateriemi. Žáci vytvořili 5 skupin, vyrobili si krabice na sběr baterií s textem “ Vybité baterie do koše nepatří“, někteří si polepili tričko či vytvořili odznak Agent BAT a připevnili na rukáv.  Tři dny předem žáci obešli ve skupinách třídy ve škole, informovali je o připravovaném projektu a požádali je, aby přinesli vybité baterie. V den sběru žáci obcházeli třídy, sbírali vybité baterie a ptali se na otázky související se sběrem baterií. Celkem sebrali žáci pátého ročníku 120 baterií, které odnesli do sběrného boxu ve škole. Za splněné úkoly v RECYKLOHRANÍ v pátek 15. března získala třída 50 bodů!!                       Mgr. Helena Gondeková

Žáci se připravují na květnové srovnávací testy pátých tříd .

V březnu jsme se vydali do mosteckého planetária

Text-při výtvarné výchově pracujeme s přírodninami

Žáci se seznamují s projektem Kolumbus

Vánoce

5. prosince byl u nás čertovský den.

 

Ve čtvrtek 10. 11. 2011 navštívilo naši školu mobilní výukové centrum mise Plus+ společnosti E. ON, která pro nás připravila naučně - zábavný program o energiích. Na školní dvůr přijel E. ON Energy Truck, ve kterém probíhala hlavní část programu. Druhá část se konala v multilmediální učebně školy. Během akce, která trvala dvě hodiny, jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o jednotlivých energiích a zejména o tom, jak s nimi šetřit. Zúčastnili jsme se vědomostní soutěže, úspěšně jsme spojovali elektrické obvody, hledali jsme skryté Energožrouty a osvobozovali jejich rukojmí. Úplně nejvíc se nám líbila hra na tajné agenty, ve které jsme museli obnovit dodávku energie do města ponořeného do tmy. Pobavili jsme se také při hře, ve které jsme měli proniknout do likvidační skupiny Energožroutů a museli jsme zamaskovat jednoho z agentů tak, aby ho Energožrouti nepoznali. Během této akce jsme získali rady, jak šetřit životní prostředí a také naše peníze. Na závěr nás zástupci E.ONU pochválili za naše znalosti a dovednosti a každému předali pěkný dárek , který obsahoval úspornou žárovku a další drobnosti.

Dýňobraní 1.11.2011

Draci 21.10.

27.9 2011 Výlet do ZOOPARKU  CHOMUTOV

Plavání

 

Každé úterý po plavání jdeme na přednášku do knihovny v Žatci

Žáci si v učebně fyziky a chemie prohlížejí moderní „Laboratoř solárních technologií“

 

2012/13

 Třídní učitelka:     

 • Alena Půtová

Žáci:  

 • Adam Daniel
 • Bočkaiová Andrea
 • Braborec František
 • Čakváriová Marie
 • Dostal Michal
 • Holič Václav
 • Irdza Vojtěch
 • Kapusta Evžen
 • Kříž Michal
 • Kuna Michal
 • Kutílková Otílie
 • Malkusová Barbora
 • Murinová Julie
 • Švehlová Kamila

Rozvrh hodin:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Pondělí

ČJ

M

REG

REG

TVd

TVch

 

Úterý

VZ

M

F

AJ

Z

 

HV

Středa

AJ

ČJ

D

INF

VO

 

 

 

Čtvrtek

ČJ

AJ

M

Z

TVch

TVd

 

Pátek

M

D

ČJ

Vv

Vv

 

 

 

Kdo nás učí:

 • Český jazyk                         Alena Půtová

 • Anglický jazyk                      Mgr. Klára Cíglová

 • Matematika                   Bc. Štěpánka Frýbová

 • Tělesná výchova – chlapci     Mgr. Jiří Polák

 • Tělesná výchova – dívky       Alena Půtová

 • Výchova k občanství       Bc. Štěpánka Frýbová

 • Fyzika                                Mgr. Klára Cíglová

 • Zeměpis                             Mgr. Jiří Polák

 • Přírodopis                      Bc. Štěpánka Frýbová

 • Dějepis                              Mgr. Eliška Maděrová

 • Výchova ke zdraví               Mgr. Eliška Maděrová

 • Pracovní činnosti                 Mgr. Klára Cíglová

 • Hudební výchova                Michaela Mandová

 • Výtvarná výchova              Mgr. Eliška Maděrová

Naše šestá třída také navštívila Jimlín, kde si mohli vzít na procházku pejsky z útulku a moc se jim tam líbilo

V rámci projektového dne ,,Hasiči", který se konal 6.6.2013,  se naše 6.třída umístila na krásném 3.místě v soutěži o nejvíce správně zodpovězených otázek v oblasti první pomoci.

Na základní škole probíhala dne 5.6. 2013 výměna perlátorů, a také žáci 6.třídy přidali ruku k dílu.

V rámci ,,Dětského dne", který se konal 7.6. 2013 na hřišti ZŠ Měcholupy si děti zasoutěžily na různých stanovištích, kde dostávaly razítka za každý splněný úkol a odměnou jim byla na konci sladká odměna

Žáci 6.třídy se snažili v rámci soutěže o nejlépe pomalovanou lavičku. A velmi je to bavilo.

Žáci při hodinách fyziky pracují s elektrickými soubory a sestavují jednoduché elektrické obvody."

,,Žáci 6.třídy se zúčastnili prohlídky Vodárny v rámci projektu Den Země"

Velikonoční náladu si užili žáci 6.třídy spolu s učiteli na akci v Žatci, kde si zazpívali velikonoční písně, učili se plést pomlázky a zdobili velikonoční vajíčka pro své nejbližší.

Žáci 6.třídy se loučili se zimou a s ostatními žáky házeli morénu do potoka.

Naše 6.třída stále sleduje spotřebu el.proudu.

Žáci 6.třídy se přidali k soutěži ,,Kam dosáhne škola", kdy v průběhu 14 dnů mohli tipovat a své odhady mohli házet do schránky. Odměnou je poukázka v hodnotě 300Kč. A kdo vyhrál....? Podívejte se na stránky školy :-)

 

,,Žákyně 6.třídy se také zúčastnily turnaje města Žatec v přehazované".

 

hodina fyziky: Provádíme laboratorní práci: "Zjistěte hustotu různých kapalin

 


,,Žáci 6.třídy pomáhali prvňáčkům postavit se na led s bruslemi"

 

 

 

,, Zdravá pětka žáky 6.třídy také zaktivizovala"

 


Jarmark 2012 - Jako kulturní program si děti nejen 6.třídy připravily taneční vánoční vystoupení

 


Vyzkoušeli jsem si, jak žijí lidé s handicapam

 

 


Mikuláš a čerti v 6.třídě


Žáci se opět aktivně účastní v učebně fyziky a chemie na další laboratorní práci – Zjišťujeme hmotnost na rovnoramenných vahách.

 


,, Děti si vyhrály v rámci Dýňobraní a chlubily se svými dýněmi ."

 

 

Při hodinách pracovních činností pracujeme se dřevem a vyrábíme rámečky na fotky.

 

Projekt ,,Den stromů" - Všichni žáci 6.třídy se aktivně podíleli na vystoupení, které jsme v rámci školy pořádali v prostorách tělocvičny . Žáci si pro svou prezentaci vybrali pohádku ,,Mrazíka", kde předvedli všem známý strom ,,JEDLI".

 


 

 

17.10. Pouštění draků ,,Drakiáda 6.třídy"

 

 


2013/14

Naše VII.třída

Třídní učitelka: 

Alena Půtová

Žáci 7.ročníku :

ADAM Daniel,  BOČKAIOVÁ Andrea,  BRUSCHOVÁ Tereza,  ČAKVÁRIOVÁ Marie,  DOSTAL Michal,  HOLIČ Václav,  KAPUSTA Evžen,  KŘÍŽ Michal,  KUNA Michal,  KUTÍLKOVÁ Otilie, MALKUSOVÁ Barbora,  ŠVEHLOVÁ Kamila

ROZVRH HODIN VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PONDĚLÍ

F

VZ

AJ

M

Z

TVd

TVch

 

ÚTERÝ

M

ČJml

AJ

NJ

 

INF

INF

STŘEDA

D

M

NJ

ČJL

VO

   

ČTVRTEK

Z

ČJml

AJ

F

VV

TVch

TVd

 

PÁTEK

ČJs

M

D

HV

     

Kdo nás učí:

 • Český jazyk a literatura        Alena Půtová
 • Anglický jazyk                      Mgr. Jiří Polák
 • Matematika                           Ing. Štěpánka Frýbová
 • Tělesná výchova – chlapci     Mgr. Jiří Polák
 • Tělesná výchova – dívky       Alena Půtová
 • Výchova k občanství             Ing. Štěpánka Frýbová
 • Fyzika                                   Mgr. Klára Cíglová
 • Zeměpis                                 Mgr. Jiří Polák
 • Přírodopis                              Bc. Štěpánka Frýbová
 • Dějepis                                  Mgr. Eliška Maděrová
 • Výchova ke zdraví                Mgr. Eliška Maděrová
 • Pracovní činnosti                  Mgr. Jiří Polák
 • Hudební výchova                  Veronika Fusková
 • Výtvarná výchova                 Mgr. Helena Gondeková

Den autismu - 2.4.2014 (foto č.826, 836, 837, č.38)

         Den 2.dubna byl v roce 2007 ustanoven jako Světový den zvýšení povědomí o autismu. I naše škola se zapojila do této kampaně. Všichni žáci a pedagogové přišli v modrém, neboť modrá barva je symbolem světla, pochopení a porozumění. Cílem tohoto "modrého dne " je zvýšit povědomí lidí o této záhadné poruše, která bohužel není ojedinělá. V České republice žije přibližně 50 tisíc lidí s autismem. Autismus je celoživotní neurovývojové postižení. Problém autistických dětí je v tom, že nedokážou správně pochopit a vyhodnotit, co vidí, slyší a cítí. Neznalost autistické poruchy představuje pro autisty a jejich rodiny velký problém v běžném životě. Spousta lidí nedokáže rozlišit mezi autistickým a nevychovaným či zlobivým dítětem, z toho důvodu pak k dětem, které potřebují podporu a pochopení, přistupují naprosto nevhodně.

Loučení se zimou - 21.3.2014. (foto č. 76, 77, 78)

             V pátek dne 21.3.2014 jsme se celá naše škola rozloučili se zimou.  Nejmenší žáci nesli symbol zimy  Morénu v průvodu, volali a plašili, abychom zimu zahnali pryč a přišlo už konečně jaro. Morénu jsme vhodili do potoka z mostu, odkud jsme ji pozorovali, jak se nám ztrácí společně se zimou.

Při hodinách fyziky - 7.ročník

               Při hodinách fyziky často využíváme názorných demonstračních předmětů, které jsou využívány v praxi. V kapitole "Třecí síla - smykové tření - ovlivňování velikosti třecí síly v praxi", jsme si mohli ověřit, jak velký význam má zmenšení styčných ploch, která využívají  kuličková a válečková ložiska.

Zavítal k nám Čert a Mikuláš


Dne 6.12. v pátek navštívil naši školu Čert a Mikuláš. Za každou společnou písničku či básničku rozdávali sladkosti a odměny pro celou třídu. A protože jsme nezklamali a předvedli své pěvecké umění i my, dostali jsme sladké odměny :-) (foto dodám)

Vánoční jarmark 2013

Ve středu 18.12.2013 se u nás v Měcholupech jako každý rok konal Vánoční Jarmark. Bylo zde spousty lidí, kteří se přišli podívat a popřípadě zakoupit vánoční výrobky, které my žáci vždy měsíc dopředu vyrábíme a  připravujeme. Nesmíme opomenout, že i naše třída je tanečně nadaná a na jarmarku jsme společně s ostatními dětmi z kroužku zatančili sestavu ve vánočním duchu  pod vedením naší paní učitelky Aleny Půtové.

 Znějí zde vánoční koledy a voní punč. Naše třída se vždy hrozně těší. Plánujeme, kdo bude prodávat u stánku, kdo bude nabízet tombolu.

  Jako třídní učitelka děkuji všem žákům, ale i rodičům za pomoc při přípravě a organizaci celého Jarmarku .

 třídní učitelka

Alena Půtová

Jak ekologicky nahradit vánoční balící papír :-)

 Dostali jsme za úkol vymyslet , jak bychom nahradili vánoční papír jiným ekologickým. Tak jsme neotáleli a vzali jsme již recyklovaný čistě bílý papír, do kterého jsme zabalili krabičku s dárečkem :-) . Z červeného papíru jsme vyrobili vánoční mašli, kterou jsme na dárek nalepili. Nakonec jsme z novin vystříhali vánoční motivy ve tvaru komety, vločky a stromečku a polepili s nimi celý balíček. A vznikl nám krásný ekologický vánoční papír :-)

ZŠ Měcholupy navštívil TOKHI- světoznámý český perkusionista

 Velkým zážitkem a potěšením pro nás byla návštěva Tokhiho, který nás skvěle pobavil a zapojil nás do dění, že jsme si na chvíli připadali jako zkušení bubeníci

 

Byli jsme na divadelním představení „Ten trapas nepřežiju.

Dne 18.11. v pondělí jsme v rámci slušného chování navštívili divadlo v Žatci, kde jsme zhlédli představení „Ten trapas nepřežiju..“   Mohli jsme spatřit dva významné  herce, a to  M. Dolinovou  a L. Ondřeje, který nás skvěle pobavili. Vše se odehrávalo o tom, jak se chovat v každodenních situacích doma, v kině, ve společnosti…atd. Představení dětem ukazovalo jednotlivé situace, se kterými se můžeme v životě setkat.

Výuka fyzika v praxi

Při hodině fyziky jsme se dozvěděli, že těžiště je místo,kdy je těleso v rovnováze. Zároveň jsme zjistili, že každé těleso má pouze jedno těžiště a ověřovali jsem si to na konkrétních geometrických útvarech  v praxi.

 Jak probíhalo v 7.třídě  Dýňobraní

I v letošním roce jsme si užili svátek Halloween. Tento den jsme trávili společně s 2.třídou, kde jsme i těm nejmenším pomáhali s dýněmi, které si přinesli. I my jsme donesli dýně, které jsme následně s dětmi vydlabali a ozdobili. Děti, které nechtěly zdobit dýně, mohly si vybarvit dle vlastní fantazie, každý svou dýni, kterou si mohli vzít domů. Měli jsme dýně různých rozměrů, ze kterých jsme udělali nádherné strašáky :-) Večer jsme je šli společně s ostatními zapálit před budovu školy.

Týden inkluze  v 7.třídě

 ,, V rámci projektu TÝDEN INKLUZE se žáci zapojili svými esejemi, kde se zamysleli nad tím, jak udržet dobré přátelské vztahy mezi všemi bez rozdílu a jak být dobrým přítelem všem. Zjistili, že není důležité, jak člověk vypadá nebo jaké má nedostatky, ale to, jaký je uvnitř.

 Na závěr svými esejemi polepili čtvrtku formátu A3 a doprostřed vystřihli ze čtvrtky vymalovaný list papíru s logem Přátelé se všemi.

 

KOLÁČOBRANÍ -

,, Sedmáčci se samozřejmě zapojili do tradiční akce naší školy, kdy přinesli do školy různé koláče a sladké pochoutky s obálkami, s receptem a adresou. Skvěle si pochutnali a užili si spousty zábavy."

 

BESEDA - MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA -

,,Ve spolupráci s občanským sdružením Oberig se i žáci 7.třídy účastnili projektu, jehož cílem bylo přiblížit tématiku integrace cizinců pomocí diskuse. Žáci získali informace o cizinecké problematice a vysvětlili si základní pojmy jako je migrace, integrace, asimilace, multikulturalismus, apod. Také anonymně vyplnili anketu, kde odpovídali na otázky týkající se zhlédnutého dokumentu."

 

AKUSTICKÁ EKOLOGIE,

Žáci 7.třídy nezůstali pozadu a také zužitkovali své nápady při výrobě ekologického hudebního nástroje v rámci akce akustické ekologie dne 25.10. 2013. Jejich hudebním nástrojem byl buben z pet-lahve a víček,s paličkami z umělé hmoty, které ozdobili listím. Dále vyrobili harfu z papíru, dřeva a vlasce, kterou následně namalovali do autentické podoby.

  UHELNÉ SAFARI,

Žáci z Ekotýmu 7.ročníku se také zúčastnili skvělého projektu, kdy navštívili Uhelné safari, kde se jim moc líbilo a přivezli si s sebou neuvěřitelné zážitky.

  EKOKONFERENCE V OBCI NESUCHYNĚ,

Z konference v Nesuchyni si žáci 7.třídy spousty poznatků odnesli, také si zde užili spousty srandy a v neposlední řadě viděli spousty nových míst.

  MEZINÁRODNÍ DEN MÍRU,

Den míru byl pro ekotým 7.třídy důležitý, neboť společně s žáky naší školy a tisíci jinými žáky a studenty sázeli v ten den stromy po celém světě, aby tím dali najevo lásku k přírodě. Strom nám připomíná přírodu a to, jak máme chránit životní prostředí.

  DRAKIÁDA

Žáci 7.třídy si Drakiádu také užili, především když pomáhali našim nejmenším žáčkům školy sestavovat draky, které si přinesli a vláčeli je po větru.

PROJEKTOVÝ DEN – ,,ÚKLID ZAHRADY“

 My žáci sedmého ročníku jsme se také zapojili do projektového dne „Úklid zahrady“.

Nový  školní rok byl zahájen úklidem školního pozemku. Bylo potřeba  po dvou měsících obstarat zahradu, vyplevelit záhony, vykopat brambory, uklidit  a zamést všechna sportoviště. Celý den jsme se snažili, aby se nám i ostatním okolí školy líbilo.

2014/15

"Žáci osmého ročníku se zaujetím naslouchají poutavému 
tématu v rámci environmentálního projektu."
Sx865
Žáci osmé třídy při přebírání ceny za třetí místo v soutěži
o nejlepší velikonoční beránky.
Sx713

Žákyně 8. ročníku Marie Čakváriová získala 3. místo
za přesnost odhadu součtu stáří všech osob základní školy.
Sx608

"Dne 27.1.2015 se žáci osmé třídy spolu s ostatními
žáky měcholupské základní školy zúčastnili exkurze
do Techmania science center v Plzni, kde získali nový
vhled do fungování fyzikálních, chemických, technických
a technologických principů a jevů. Nejdříve byli
rozděleni do čtyř laboratoří a poté prošli nové
otevřenou halu, kde aktivní a zábavnou formou poznali
výsledky zmíněných jevů a jejich využití. Z tohoto
zážitku byli nadšeni, jen času vyzkoušet všechna
stanoviště se nedostávalo. Proto se těšíme na příští
návštěvu této expozice."

Sx570

Sx571

 

"Žáci v 8. ročníku se během měsíce září zabývali tématem odpuštění, které je důležité nejen pro viníka, ale hlavně pro oběť, která se jedině tak může oprostit od nenávisti a touhy po pomstě, která může jinak trvat třeba celý život. Žáci slyšeli příběh Cornelie TenBoom, která byla trýzněna za války v koncentračním táboře Ravensbruck, kde zemřela i její mladší sestra. Po válce se setkává s jedním
z brutálních dozorců, který ji žádá o odpuštění.........
Poté během hodiny anglického jazyka vyhledávali a zapisovali pojmy, které souvisí s trýzněním člověka. Každý ze žáků dostal
kladívkový papír A3 a tyto pojmy zazanamenal na levou stranu. Uprostřed velké srdce jako znak odpuštění a  vpravo pak
výsledky odpuštění, jako činu i životního postoje.
Žáci mile překvapili svoji aktivitou i intenzivním prožíváním příběhu, přeneseným do výkresu."

2015/16

Náš 9.ročník

Třídní učitelka: 

Alena Půtová

 

Žáci 9.ročníku :

DAN ADAM,  ANDREA BOČKAIOVÁ ,  ALENKA BRDIČKOVÁ,  MARUŠKA ČAKVÁRIOVÁ ,  MÍŠA DOSTAL,  EVŽEN KAPUSTA,  MÍŠA KŘÍŽ,  MÍŠA KUNA,  OTUŠKA KUTÍLKOVÁ , BARČA MALKUSOVÁ,  KAMČA ŠVEHLOVÁ

 

ROZVRH HODIN VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PONDĚLÍ

M

ČJml

D

CH

 

 

ÚTERÝ

F

Z

M

AJ

NJ

 

HV

VV

STŘEDA

AJ

M

D

ČJL

CH

TVCH

TVD 

 

ČTVRTEK

AJ

M

ČJml

Z

 

EKO

EKO 

PÁTEK

ČJs

M

NJ

VZ

VO

TVD 

 TVCH

 

 

Kdo nás učí:

 • Český jazyk a literatura           Alena Půtová
 • Anglický jazyk                         Mgr. Jiří Polák
 • Německý jazyk                        Mgr. Eliška Maděrová
 • Matematika                            Ing. Štěpánka Frýbová
 • Tělesná výchova – chlapci         Mgr. Jiří Polák
 • Tělesná výchova – dívky           Alena Půtová
 • Výchova k občanství                Ing. Štěpánka Frýbová
 • Fyzika                                     Mgr. Klára Cíglová
 • Chemie                                   Mgr. Klára Cíglová
 • Zeměpis                                  Ing. Štěpánka Frýbová
 • Přírodopis                               Ing.Bc.Zdeněk Dosedla, Ph.D., ředitel školy
 • Dějepis                                   Mgr. Eliška Maděrová
 • Výchova ke zdraví                    Mgr. Eliška Maděrová
 • Pracovní činnosti                     Ing.Bc.Zdeněk Dosedla, Ph.D., ředitel školy
 • Hudební výchova                     Mgr.Iveta Jindřichová
 • Výtvarná výchova                    Mgr.Monika Frýbová
 • Ekologie                                 Ing.Bc.Zdeněk Dosedla, Ph.D., ředitel školy

ŠKOLNÍ VÝLET 9.ročníku – JESENICE

Dne 17. června vyjela naše třída společně s paní učitelkou třídní na školní výlet do Jesenic. Ráno jsme vyjeli vlakem jako správní trampové, kde jsme si spolu s jinými pasažery dokonce i zazpívali za doprovodu kytary. Po příjezdu jsme se ubytovali v nádherném areálu Pod Kempem, kde jsme spali v chatkách. Bylo zde hřiště, stolní tenis, stezky na různé procházky a veškeré sportovní vyžití. Užili jsme si nejen spousty srandy, ale také jsme si zavzpomínali a poznali se také z jiné stránky, což nás všechny ještě více stmelilo. Byli jsme nadšeni a určitě budeme na tento náš poslední výlet rádi vzpomínat.

Ay1183_2Ay1185_2

Ay1184_2Ay1186_2

Ay1187_2

Den Mazlíčků

I naše devátá třída si na Den Mazlíčků přivedla svá zvířátka. Otuška Kutílková si přivedla svého roztomilého malého pejska, Barča Malkusová se taktéž pochlubila svým domácím černým mazlíčkem a náš E. Nechyběl vzácný Evžen Kapusta vše pojal trochu z jiné stránky a přivedl si svého plyšové prasátko J V tento den byl také naším hostem pan Káňa, který přivedl medvídka Huga.

Ay1179_2Ay1181_2

Ay1182_2Ay1180_2

Rodinný sportovní pětiboj

       V pondělí dne 13.6. se na ZŠ Měcholupy konal Sportovní rodinný pětiboj. Rodiče s dětmi soutěžili v tříčlenných družstvech v pěti disciplínách - hod kriketem, štafetový běh, střelba ze vzduchovky, skok přes švihadlo a na závěr přetahovaná lanem. Symbolem tohoto dne bylo číslo 700, protože obec Velká Černoc slavila 700 let svého vzniku. Všichni účastníci obdrželi soutěžní tričko, drobné občerstvení a první tři rodiny získaly medaile, diplomy a hodnotné ceny pro každého účastníka. Vítězná rodina si odnesla putovní pohár a mimořádnou odměnu. Za naši třídu soutěžili žáci – Otílie Kutílková, Michal Dostal a Dan Adam, kteří se ujali těch nejmenších, a přesto se umístili na vítězném stupni a získali hezké ceny.

Ay1188_2Ay1189_2

Ay1190_2Ay1191_2

Dravci

           Ukázku dravců jsme zažili v pondělí na hřišti u školy. V rámci enviromentální výchovy jsme měli možnost  zhlédnout  ukázky dravců a sov a lišky. Žáci se s těmito pozoruhodnými tvory setkali z bezprostřední blízkosti. Měli možnost spatřit je na vlastní oči při lovu. Pro některé žáky bylo pohlazení ovy či orla neopakovatelným zážitkem.

DEN DĚTÍ A TENISOVÝ TURNAJ "Měcholupy Open"

                        I přesto, že Dětský den připadá na 1. červena, tak letošní deštivé počasí nás donutilo tuto každoroční oslavu přesunout až na den 4.6.2016. Byli pozváni děti z Mateřské školky Měcholupy i děti ze Zámečku. Celý den probíhal v soutěžním duchu. Žáci od nás obdrželi herní kartičky a obíhali jednotlivé soutěžní disciplíny, za které dostávali na kartičky obrázky. Po splnění všech disciplín byli odměněni sladkostí a pitíčkem. Mezi soutěžemi nechyběla jízda na koloběžce, skákadla, hod na cíl nebo skákání v pytli. Všechny tyto soutěže jsme připravili my, žáci 9. ročníku, pod vedením naší třídní učitelky. Celý program byl tradičně doprovázen tenisovým turnajem „Měcholupy  OPEN“, které vyhlašuje ředitel školy. Nakonec jsme i my vybojovali bronzovou a zlatou medaili J

Ay1196_2Ay1197_2

Ay1198_2Ay1199_2

Ay1200_2

Krajské kolo "Mladý záchranář 2016" v Děčíně

  Velmi úspěšně si vedli žáci ZŠ Měcholupy v krajském kole soutěže "Mladý záchranář 2016", které proběhlo v Děčíně.  Žákyně Otuška Kutílková a žák Daniel Adam společně se s dalšími žáky z 8.ročníku z  18 – ti družstev umístili na krásném 9.místě. Cílem bylo prověření znalostí získaných v předepsaných výukových hodinách ve smyslu příručky pro učitele „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Mezi soutěžní disciplíny patřila zdravotnická pomoc, požární ochrana, prostředky individuální ochrany, ale i dopravní bezpečnost či znalost třídění odpadů. Gratulujeme a děkujeme za prezentaci naší školy.

Ay1192_2Ay1195_2

Ay1193_2Ay1194_2

Oslavy 700 let výročí obce Velká Černoc

           V soboru dne 28.5.16 slavila obec Velká Černoc 700 let svého vzniku. Žáci ze ZŠ Měcholupy se také podíleli na těchto velkých oslavách. Nejprve předvedli hudební a recitační vystoupení v kostele za doprovodu pedagogů, a poté v dopoledních hodinách rozveselili svým tanečním vystoupením ostatní návštěvníky. Celému dni vládla krásná atmosféra i krásné počasí.

Ay1205_2Ay1207_2

Ay1206_2

DEN ZEMĚ

Den Země jsme si připomněli v úterý 26. dubna, kdy jsme připravili pro ostatní spolužáky soutěžní úkoly spojené s touto tematikou. Nakonec jsme si všichni opékali buřty u ohniště a kluci si zahráli kopanou.

Ay1201_2Ay1202_2

Ay1203_2Ay1204_3

Ekotým a žáci 9.ročníku byli v IQ Landii

     Ve středu dne 27.4. vyrazili žáci do Liberce do zábavného centra IQ Landia. Toto centrum nabízí deset rozsáhlých interaktivních expozic, 4K planetárium i 1. humanoidní robot v ČR. Mohli se proletět vesmírem, zhlédnout mimozemšťana. Vodní svět nabídnul fyzikální chování kapalin v klidu a pohybu a další a další zajímavosti. Všem se nám v centru moc líbilo.

Ay1208_2Ay1209_2

Ay1210_2

UKLIĎME SI ČESKO 2016

          Také v letošním roce se naše škola zapojila do této smysluplné akce.

Žáci uklízeli okolí školy a obce Měcholupy. Náš 9.ročník společně s 8.ročníkem uklízeli v okolí u vlakového nádraží a během chvíle jsme nasbírali 8 pytlů s odpadky J

Ay675_2Ay676_2

Ay677_2Ay678_2

POKOS - Příprava občanů k obraně státu

              Tento program připravili pro žáky ZŠ Měcholupy vojáci Armády české republiky. První přednáška pojednávala o ujasnění pojmů, které souvisí s obranou státu a řešením krizových situací vojenského i nevojenského charakteru.

              Ve druhé části se žáci dozvěděli základní informace o AČR a jejich činnostech a zkušenostech v zahraničních misích. Nejzajímavější byly ukázky obleků chemické obrany a zdravotnická příprava, kde si žáci sami vyzkoušeli obleky, masky, ale i 1. pomoc.

Ay662_2Ay663_2

Ay664_2

Recyklohraní,  aneb Ukliďme si svět !!!

             Jedná se o výjezdní program celorepublikového projektu, kterého se zúčastnili i žáci 9.ročníku. Beseda se týkala environmentální výchovy žáků. Cílem celého projektu byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného odpadu. I my pracovali společně ve skupinách, kde jsme řešili různé úkoly týkající se třídění odpadu.

Ay665_3Ay666_2

Ay667_2

Modrý den autismu – 1.4.2016

V pátek jsme se připojili i my ke Světovému dni autismu, kdy všichni žáci školy přišli v modrém tričku. Ve třídě jsme si na dané téma povídali a vysvětlili si vše, co je spojené s autismem.

Ay668_2

Jarní trhy

          ZŠ Měcholupy opět pořádalo Jarní trhy. Žáci z kroužku vaření si připravili pro rodiče a hosty vajíčkové hody, kroužek keramiky zase nabízel krásné velikonoční zajíčky a kuřátka. Ekotým si připravil módní přehlídku z recyklovaných materiálů. Na fotkách můžete vidět i žákyně 9. ročníku Andreu Bočkaiovou a Otušku Kutílkovou.

Ay669_2Ay670_2

Ay671_2

Soutěž ve zdobení beránků aneb slavíme Velikonoce

                  Beránci patří neodmyslitelně k Velikonocům. Opět žákyně 9. ročníku na naší škole pekly beránky pro každou třídu i družinu, které si je nakonec nazdobili se svými žáky. Naše třída si dala záležet, o čemž svědčí ocenění za nejhezčího beránka a krásné 1.místo.

Ay672_2Ay673_2

Ay674_2

VÝCHOVNÝ KONCERT V PODÁNÍ SOUBORU – SOLIDEO

Duo Miloš František Rejman, dipl.um. a Ing. Kamila Purkytová ukázali poutavým způsobem našim žákům kouzlo a půvab staré hudby. Během představení seznámili posluchače s mnoha unikátními historickými nástroji jako je – KOBZA, FLÉTNA JEDNORUČKA, BEZOVÉ FLÉTNY, KOSTĚNÉ FLÉTNY a další.

Ay522_2Ay523_2

VYSVĚDČENÍ A KONEC 1.POLOLETÍ - 27. LEDNA 2016

Tento den byl pro žáky výjimečný, neboť se učili pouze první dvě hodiny. Po velké přestávce vyhlásila paní učitelka Mgr. J. Černá pět nejlepších žáků v soutěži „Cesta k pramenům“- z naší třídy se bohužel nikdo neumístil, ale všem vítězným žákům gratulujeme ! Poté nám předvedli žáci z páté třídy své představení na téma „Přátelství“. Největší událostí dne bylo rozdávání vysvědčení. Až na 2 žáky naší třídy všichni prospěli, nejlepší vysvědčení převzaly žákyně Otílie Kutílková a Andrea Bočkaiová – PROSPĚLY S VYZNAMENÁNÍM.

Přetahovaná 9.ročníku – 22.12.2015

Poslední den před vánočními prázdninami se pravidelně koná naše oblíbená akce školy – Přetahovaná. I přesto, že jsme všichni stále na jedné lodi, při této příležitosti se postaví  9.ročník proti učitelům. Vše probíhá dle pravidel a před všemi žáky, kteří současně fandí jak nám, tak i učitelům. Je to vždy skvělý zážitek a celá škola se na tento den opravdu těší. Tento rok sice naše třída neporazila učitele, ale o výhru, kterou byl vynikající dort,  se s námi rozdělili J

Ay519_2Ay520_2

Ay521_2

Žákyně 9.třídy pekly vánočky

Žákyně 9. ročníku Otuška Kutílková a Andrejka Bočkaiová upekly společně s panem ředitelem pro všechny žáky naší školy vánočky. Každá třída dostala nadýchanou, voňavou, mandlemi a rozinkami posypanou vánočku. Moc jsem si všichni pochutnali, děkujeme.

Ay516_2Ay517_2

Ay518_2

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – pátek 4.12.2015

            V pátek jeli žáci naší školy do kina, kam naše devátá třída nejela, jelikož jsme se připravovali s maskami na příchod Mikuláše. Ten měl samozřejmě s sebou Anděla a dva Čerty. Snažili jsme se být spravedliví ke všem, a proto jsme trochu potrápili zlobivé žáky a podělili sladkostmi ty hodné. Moc se nám převleky líbily a celý den jsme si skvěle užili. Bylo to zase něco jiného, než jsme prožívali v předešlých osmi letech.

Ay513_2Ay514_2

Ay515_2

Divadelní představení o etické výchově - "Ten trapas nepřežiju..."

     Ve středu 11. listopadu 2015 se žáci 2. stupně zúčastnili kulturního představení v Městském divadle v Žatci "Ten Trapas nepřežiju! Herečka Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej, známý například ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, v představení připomněli žákům vtipnou a zábavnou formou zásady společenského chování při představování, v komunikaci, na oslavě apod. Ladislav Ondřej ztvárnil postavu osmáka Karla Loudy, který právě přišel do nové školy v novém městě a bál se nového kolektivu, učitelů, sousedů a holek. Na pomoc mu ale přišla Michaela Dolinová a ukázala mu, jaké dělá chyby. Navzájem se poznávali a měnili. Z přísné dámy se stala rozverná paní a z méněcenného kluka mladý muž s rozhledem.  Rychlá pomoc slušného chování v autě, na rautu, v kině i na schůzce se žákům líbila a určitě jim někdy v budoucnu pomůže!!

 

Přátelství

V rámci tematického zaměření školního roku pod názvem ,,Pozveme své přátele na návštěvu“ si naše třída připravila dne 25.9. v pátek projektové taneční vystoupení pod názvem ,,Společně dokážeme i nemožné“.  Vyrobili jsme plakát, kam si každý z nás vyrobil a vybarvil svého motýla a ústředním motivem byly spojené ruce. Snažili jsme se ztvárnit myšlenku, jak je důležité se vzájemně tolerovat, spojit své dovednosti a ukázat ostatním, že dohromady dokážeme více.

Ay318_2Ay319_2

Ay320_2Ay321_2

Ay322_2Ay323_2

NOVÁ MULTIFUNKČNÍ UČEBNA ZŠ Měcholupy

 Dne 13. 10. 2015 v úterý byla za přítomnosti paní starostky Bc. Doris Černíkové otevřena nová multifunkční učebna pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu a ekologie. Učebna je vybavena odbornou literaturou, názornými pomůckami i nejmodernější technologií. Moc se nám nová učebna líbí.

Ay314_2Ay315_2

Ay316_2Ay317_2

Koláčobraní

Již po osmé se na naší škole konal projektový den Koláčobraní. Maminky, babičky a spousty jiných upekli sladké dobroty. Žáci 9. ročníku v rámci předmětu pracovních činností upekli Míša řezy.  Moc jsme si tento den užili. Poté od 14.30h proběhlo veřejné hodnocení od poroty složené ze zástupců školy, zastupitelů obce a našich žáků.  Hodnotila se především chuť, dále estetické provedení a kvalita dodaného koláče. Tři vítězné koláče nakonec byly odměněny hodnotnými cenami.

Ay313_2

Měcholupské DÝŇOBRANÍ

V rámci 7. Měcholupského Dýňobraní naší školou zavála skvělá hallowenská atmosféra. Žáci 9.ročníku zdobili a vykrajovali různé motivy na dýně, které si sami přinesli. Celý den jsme si moc užili. Vyřezané a ozdobené dýně jsme následně odnesli před školu a k večeru slavnostně zapálili. Všem žákům 9.ročníku patří dík nejen za spolupráci, ale i pomoc ostatním třídám s vyklízením tříd po tak náročném vyrábění.

Ay308Ay309

Ay310_2Ay311_2

Ay312_2

 

Projekt 72 hodin

 

    Ve čtvrtek 8.10.2015 se naše škola zapojila do projektu 72 hodin. Cílem tohoto projektu bylo zapojit co nejvíce mladých lidí a upravit prostory školy, areálu školní  botanické zahrady, oblasti jezírka, školního lesa a rosaria školy.V rámci předmětu ekologie pracoval 9.ročník společně se členy Ekotýmu na školním pozemku. Podzimní práce nás moc bavili a výsledkem byla připravená zahrada na zimní období. Jako odměnu jsme dostali krásná trička s logem 72 hodin.

Ay306Ay307

Drakiáda

V pátek dne 9.10. 2015 se na školním hřišti ZŠ Měcholupy slétalo spousty draků různých velikostí. Všechny děti pouštěly draky i malí prvňáčci za pomoci našeho 9.ročníku. Velcí pomáhali malým dětem a soutěžili, který dráček se dostane nejvýš.

Ay304_2Ay305

Den stromů – 21.9.2015

 

Tento významný den, kdy mají svátek všechny stromy, oslavila i naše škola dne 21.9. v pondělí, a to vysázením dvou nových stromů.  U nás se poprvé slavil svátek stromů v roce 2000. Připomněli jsme si i my význam všech stromů, jak nám jsou užiteční a jak je důležité je chránit a zároveň vysazovat nové. Náš 9.ročník se podílel také na přípravách v předešlých dnech, kdy jsme káceli staré keře, abychom udělali místo pro nové 2 stromy, které jsme si vysadili každý stupeň zvlášť.

Ay97_2Ay98_2

Ay99_4Ay100_3

Ay101_2Ay102_2

 

YOYOFACTORY – 16.9.2015

 

Ve středu nás ve škole navštívili Tomáš a Robert z týmu YOYOFACTORY, kteří nám předvedli  skvělou  show. Seznámili nás s novodobou zábavnou hračkou pro děti i dopsělé, s yoyem, a také předvedli i spousty úžasných  triků a sestav.  Jsou to nejen mistři ČR, ale dokonce mistři Evropy v free style yoyo. Tři dobrovolníci z řad žáků si vyzkoušeli základní trik a za svou odvahu a snahu si každý odnesl yoyo domů.

Ay80_2Ay81_2

Ay82_2

 "Do Německa na zkušenou"- 16.9.2015

 tak se jmenuje velmi zajímavý projekt pro žáky 8. a 9. ročníku, který proběhl na ZŠ Měcholupy. V rámci prezentace se žáci dozvěděli nejprve základní fakta o Německé spolkové republice. Poté měli možnost získat odkazy na mezinárodní tábory a setkání. V závěru získali též kontakty na možnost pracovních příležitostí pro studenty. Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná.

 2.Měcholupský štafetový maraton- 11.9.2015

 V pátek 11.září jsme se zapojili do již druhého Měcholupského maratonu, který pořádala naše škola ve spolupráci s obcí. Každý účastník, který uběhl jedno kolo dlouhé 182 metrů, získal v cíli kšiltovku s logem a pamětní medaili. I my žáci 9. ročníku jsme svým sportovním úsilím přispěli k překonání loňského rekordu . Za naši třídu běžela Otuška, Andy, Čaky, Alenka, Kamča, Dan, Evžen, Dosty, Míša a na závěr i naše paní učitelka. Jako nejstarší žáci školy jsme se ujali i našich nejmenších prvňáčků a snažili se je zabavit po dobu trvání maratonu. Moc se nám to líbilo a děkujeme za příjemně strávený den ve škole J.

Ay85_2Ay84_2

Ay83_2

 

               NÁŠ POSLEDNÍ ŠKOLNÍ ROK NA TÉTO ŠKOLE PRÁVĚ ZAČINÁ – 1.9.2015

V úterý 1.9.2015 nám začal poslední školní rok na této škole. Určitě jsme se těšili, ale i trošičku báli.  Jsme už deváťáci a to s sebou nese i jistou zodpovědnost za naše rozhodnutí a konání . Vrátila se nám naše bývalá třídní učitelka Alena Půtová. Máme nádhernou novou třídu v bývalé učebně přírodopisu. Je nově vymalovaná  a dokonce se do naší třídy nastěhovaly i nové lavice a židle. Na odborné předměty máme novou multifunkční učebnu pro předměty fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. Moc se nám škola líbí J

                               Žáci 9. ročníku

Ay5_2

 

ÚKLID ZAHRADY A ŠKOLNÍHO AREÁLU – 9.9.2015

 My žáci devátého ročníku jsme se také zapojili do úklidu zahrady a školního areálu.

Nový  školní rok byl zahájen úklidem školního pozemku. Bylo potřeba  po dvou měsících vyplevelit záhony, uklidit  a zamést všechna sportoviště a běžeckou dráhu. Byla potřeba připravit školní hřiště na náš velký den, neboť se v pátek 11.9. koná 2.Měcholupský maraton . Snažili jsme se, aby se nám i ostatním okolí školy líbilo.