Školní podpora pro žáky

001_19

festival očima generací

Mecholupy-1

Projekt 2017

Hertz1

Projekt InduCult2.0

Inducult2-0_rgb

001_21

001_12

Logo-ps-2015

Naše škola


Fotogalerie

Projekty školy

Barevne-samostatne Logo1_4 Logo2  
Ovoce do škol

Logo

Multipolis

Projekt-z5

Logo_jednobarevne

Recyklohrani-150x134

Ps2013b

Srdce

TOPLIST

TOPlist

 

 

 

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Počasí

HledatŠkolní rok 2014/2015

Měcholupská základní škola slavila 55 let

V pátek 5. září 2014 se uskutečnily na ZŠ Měcholupy  oslavy 55. výročí školy a 95. výročí českého školství v obci Měcholupy. Po zahájení začal 1. měcholupský štafetový maraton, kterého se zúčastnili žáci, pedagogové, ostatní zaměstnanci, ale i rodiče a občané Měcholup. První běžel pan ředitel, poté pan zástupce a celý maraton ukončila paní starostka. Ve 12 hodin se škola otevřela pro všechny návštěvníky. Přišli bývalí žáci a učitelé, prohlédli si areál školy, zahradu, sportoviště i sokolovnu. V samotné budově byly k vidění dobové fotografie, historické dokumenty, kroniky a nový almanach. Oslav výročí se také zúčastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, který nešetřil chválou nad tím, kolik toho bylo ve třídách i na chodbách možno zhlédnout a jak je škola krásně vyzdobena. Celou slavnost provázel bohatý kulturní program. Popřejme škole, aby vychovala ještě hodně samostatných, pracovitých a vzdělaných lidí.

                                                                    Mgr. Helena Gondeková

  Foto4_2

Foto6_2

 

Společně dokážeme cokoliv

... aneb Měsíc za mír a nenásilí

         ZŠ Měcholupy se zapojila do celorepublikové akce probíhající od 2. 9. do 2. 10. 2014 "Společně to dokážeme....aneb Měsíc za mír a nenásilí“. Cílem projektu je především prevence násilí, vědomí vlastní role a spoluzodpovědnosti za situaci ve svém okolí i ve světě, rozvoj kreativity a kritického myšlení. S násilím se setkáváme od nejrannějšího dětství a bereme jej často jako běžnou sou­část života a normu chování. Přesto, že hlavně fyzické formy násilí odsuzujeme, jsme s ním vnitřně smířeni a nemáme chuť a motivaci proti němu bojovat s odůvodněním, že stejně nic nezmůžeme. Tento stav je však nutné změnit, na násilí ve všech jeho for­mách poukazovat a bojovat proti němu. Není možné jen pasivně přihlížet. V důsledku násilí umírá či trpí denně velké množství lidí! Jediným možným řešením je AKTIVNÍ NENÁSILÍ. Žáci byli motivovaní k zvnitřnění názoru, že "nenásilí (vnitřní i vnější) je jediná možná cesta k radostnému, svobodnému a důstojnému životu". Pohovořili o tématech: aktivní nenásilí, druhy násilí, osobnostní rozvoj, diskriminace a rasismus, porušování lidských práv, násilí ve škole, ale i domácí násilí či globální problémy. Zapojené třídy a ŠD využily různé techniky podporující rozšíření přístupu "aktivního nenásilí". (př.: třídní komunitní kruh, brainstorming, třídní/školní pravidla, hry, seznámení se s Listinou práv a svobod/Úmluvou o právech dítěte, prožitkové činnosti, výtvarné činnosti, zjišťování informací o současné globální situaci přes internet, tisk, či facebook).

          Snad se podařilo probudit v dětech jakousi vnitřní citlivost k často opomíjeným problé­mům současnosti, otevřít je pro jejich další vývoj ve světě, kde ne všichni vědí, co ve skutečnosti lidská práva znamenají.

                           Mgr. Helena Gondeková, ZŠ Měcholupy

MĚCHOLUPSKÁ DRAKIÁDA

Žádný podzim by se neobešel bez pouštění draků. Jinak tomu není ani na naší škole.
V pátek 10.10.2014 si děti z domova přinesly dráčky nejrůznějších barev a tvarů a těšily se, jak právě ten jejich drak vzlétne co nejvýše k obloze. Některé děti si vytvořily menší skupinky, v nichž pouštěly jen jednoho společného draka. Vítr nám bohužel příliš nefoukal, ale přesto se nám podařilo dostat draky do vzduchu.  Chtěla bych také vyzdvihnout nemalou organizační pomoc žáků z vyšších ročníků, pochválit je za velmi vstřícné a obětavé chování, které projevovali k malým dětem. Důkazem vydařené akce bylo školní hřiště plné veselých dětí a obloha plná draků různých barev, tvarů a nápadů.

                                                            Mgr. Helena Gondeková

Přespolní běh

"Základní škola v Měcholupech se těší z úspěchů svého atletického družstva v devátém ročníku. Hned v první letošní soutěži-přespolním běhu- se chlapci probojovali až do krajského finále v Ústí nad Labem, kde z devíti startujících skončili pátí v celkovém součtu umístění, avšak v závodě získali první místo! (Jan Pospíšil) "

 

Putovní výstava „Od monarchie k republice“   

    V týdnu od 13. do 17. října byla u nás ve škole instalována putovní výstava na téma „Od monarchie k republice“, kterou připravil „Klub českého pohraničí“ Horšovský Týn. Na patnácti panelech se žáci mohli seznámit s historií našeho území od Keltů přes příchod

Této neobvyklé putovní výstavy se zúčastnila i naše třída. Na patnácti panelech bylo možno shlédnout vše o historii našeho území od Keltů až po vznik České republiky. Výstava byla velmi zajímavá a přínosná pro výuku našich dějin.

 

Sportovní odpoledne

Příjemná a přátelská atmosféra vládla v neděli 19. 10. na školním hřišti ZŠ Měcholupy. V rámci projektu „Inkluzivní vzdělávání“ si v krásném slunném počasí děti zasoutěžily, zahrály míčové hry, minigolf a jiné sportovní hry. Nedělní odpoledne jsme zakončili opékáním buřtů. Všem se akce moc líbila a těší se na další, které jsou již připravené.

                                                   Mgr. Helena Gondeková

  6. Měcholupského Dýňobraní.

Dýňobraní je již tradiční akce neodmyslitelně spojená s naší školou. Jako každý rok i letos proběhlo v naší škole ve středu 12. listopadu tradiční Dýňobraní. Žáci vyměnili pera a sešity za lžíce a různá jiná „dlabátka“ a vyřezávali z dýní strašáky, které zdobili listy, bobulemi, kaštany, šípky, různými druhy zeleniny… Nejmladší děti malovaly a vyráběly prostorové dýně z papíru, vymalovávaly omalovánky a  dělaly spoustu dalších zajímavých činností. Také děvčata z II. stupně z vydlabané dužiny upekla vynikající koláč. Žáci vyřezávali z dýní nejroztodivnější strašidla a tak mohli předvést svou šikovnost a nápaditost. Pracovali s velkým nadšením a fantazií. Dík patří „deváťákům“ za jejich pomoc těm nejmenším. Celodenní program ve škole vyvrcholil výstavou ozdobených dýní a podvečerním zapálením svíček. Strašidýlka se moc povedla a tak zdobí chodbu a dvorek před školou. Všem zúčastněným se halloweenské odpoledne líbilo a už se těší na další rok.

                                                                     Mgr. Helena Gondeková  

ZŠ Měcholupy má čistší vzduch

Naše škola získala další projekt zaměřený na EKOLOGII. Za podpory Ústeckého kraje jsme měřili obsah CO2 ve třídách školy a následně provedli opatření k jeho snížení a tím zlepšení životního prostředí ve škole. Cílem projektu je zajistit zdravé životní prostředí ve škole, konkrétně eliminovat na minimum obsah CO2 v ovzduší a množství prachových částic. Byla provedena prvotní analýza a měření CO2 ve třídách a následně provedena opatření k jeho eliminaci za použití rostlin pohlcujících CO2 a speciálních NANO nátěrů stěn eliminujících množství prachových částic v ovzduší. Výstupem realizace ozdravných opatření ve škole bude snížení obsahu CO2 a prachových částic v ovzduší školy. Snížení CO2 pomocí rostlin bude ve všech třídách a chodbách školy a školní družiny, speciální nátěry aktivní nanobarvou budou uplatněny v 1. -3. třídě školy. Byla též zpracována analýza výsledků opatření a metodické doporučení pro další případné zájemce o realizaci těchto opatření, včetně finančních nákladů na 1 třídu. Zveme všechny zájemce do naší školy, seznámit se s provedenými opatřeními.

               TAKTIK - matematický soutěžní seminář

             Naše škola je zapojena do matematického semináře TAKTIK. Jedná se o mezinárodní seminář, který  patří již několik let mezi nejoblíbenější matematické semináře, který řeší ročně tisíce žáků. Samozřejmostí jsou ceny pro všechny soutěžící a diplom úspěšného řešitele. Tento šk. rok 2014/2015 budou žáci řešit zajímavé a kreativní úkoly, které jsou doplněné atraktivními obrázky. Žáci budou řešit zajímavé slovní úlohy, hry sudoku, hlavolamy a jednotlivá řešení budou pravidelně zasílat na vyhodnocení komisi.  Seminář hodnotí nejen vědomosti žáků, nýbrž i školy. Sledujte spolu s námi i letos napínavý souboj škol o prestižní ocenění: Pohár vítěze TAKTIK.

  Naši školu zastupují :

4. ročník : Zwerenz Filip, Čech Jaroslav

 7. ročník: Kolcunová Michaela, Kadlecová Kateřina

9. ročník: Vršková Ludmila, Poláková Lucie

Děti ze ZŠ Měcholupy jely do kina

V pátek 21. listopadu jela celá naše škola do kina v Blšanech na promítání animovaného amerického muzikálu Ledové království. Děti téměř bez dechu sledovaly pohádku o milé a nebojácné Anně, která za pomoci odvážného horala Kristoffa, jeho věrného soba Svena a legračního sněhuláka Olafa podnikla v kruté zimě výpravu za záchranou své sestry Elsy. Film byl natočen podle klasické pohádky Hanse Christiana Andersena. Po celou dobu promítání žáci ani nešpitli, avšak v autobusech se štěbetalo, jak se komu co líbilo. Po návratu výuka pokračovala dle rozvrhu.

                                                                            Mgr. Helena Gondeková

Slyšte naše hlasy

Základní škola Měcholupy účastníkem na ojedinělém Dětském fóru k inkluzivnímu vzdělávání s názvem „Slyšte naše hlasy“

 

Naše základní škola byla přizvána sdružením Quip, které s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravilo konzultační seminář k tématu společné, neboli inkluzivní vzdělávání dětí v systému běžných škol. Účastníky semináře byli děti a mladí lidé ve věku 12-17 let ze škol otevřených i dětem, které potřebují více pomoci a podpory s ohledem na postižení nebo jiné znevýhodnění. Základní škola Měcholupy se inkluzivnímu vzdělávání aktivně věnuje již pět roků s výraznými výsledky v zařazování všech dětí do proudu klasického základního vzdělání, bez ohledu na jejich případný handicap. Za naši školu se fóra zúčastnily žákyně               7. ročníku Kateřina Mahnerová a Aneta Dosedlová. Svým aktivním přístupem se podílely na konečných výstupech fóra, jehož doporučení bylo předáno Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

15260804424_f435feaeb0_o

15857256986_56bc085a93_o

15883067245_2b125b4924_o

15881083511_8ed5cdbe71_o

Čertovský rej na ZŠ Měcholupy

V pátek 5. 12. 2014 se zase po roce do naší školy vrátili čerti, Mikuláš a andělé. Žáci devátých ročníků přišli z pekla a nebe mezi děti, aby prošli všechny třídy a zkontrolovali hříšníky. V knize hříchů našel Mikuláš jen několik zlobivých dětí. Andělé tak mohli rozdávat pamlsky a čerti, jako každý rok odešli s prázdným pytlem. J

                                                  Mgr. Helena Gondeková

Dsc08156

Dsc08202

Dsc08233

Dsc08236

Dsc08243

Dsc08281

Dsc08303

Vánoce se blíží

Předvánoční atmosféru ve škole navodilo pečení cukroví ve školní kuchyňce. Děti s nadšením vyvalovaly rohlíčky a při tom si vyprávěly, co si přejí pod stromečkem. Upečené cukroví provonělo celou školu. Děti si zasloužily do žákovské knížky 1, protože byly moc šikovné.

Sx365Sx366

Pozvání na Jarmark a přání krásných vánočních svátků

V pondělí se žáci vydali do vsi rozdat vánoční přáníčka do schránek našich občanů. Zároveň s přáním je srdečně pozvali na vánoční Jarmark. Navštívili místní obchody, ale i OÚ Měcholupy, kde je přivítala paní starostka. Jejich pozvání a přání ji velmi potěšilo a fotka u stromku byla odměnou pro všechny. Takže šťastné a veselé vánoce!!!!!

VII. VÁNOČNÍ JARMARK

            V adventním čase nesmí chybět již tradiční Vánoční jarmark, a tak i letos Základní škola Měcholupy společně s obecním úřadem pořádali již VII.  Vánoční jarmark. V úvodu žáci potěšili rodiče krásným tanečním vystoupením. Poté si rodiče s dětmi a široká veřejnost mohli zakoupit krásné vánoční dekorace, adventní věnce a nechyběly ani nazdobené perníčky. Většina výrobků rychle mizela z pultů, protože se dětem velmi podařily. Jarmark nebyl jen pastvou pro oči, ale na své si přišly i mlsné jazýčky, protože nechybělo ani vánoční občerstvení, punč či výborný zabijačkový guláš „smažák“. Malinko nám i dětem k doladění atmosféry opět scházel sníh, ale vše ostatní vyšlo na sto procent. Velký dík patří panu řediteli Z. Dosedlovi, který tuto tradici zavedl. Velký dík patří též všem, ať už dospělým či dětem, kteří se podíleli na přípravě jarmarku a s velkou radostí vyráběli nejrůznější předměty, stejně jako všem, kteří nás podpořili svojí návštěvou a slovy uznání.

            Zároveň přejeme všem dětem a dospělým příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2015.

                                    Mgr. Helena Gondeková

Žáci ZŠ Měcholupy se podíleli na dobročinné akci Tříkrálová sbírka

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika ve spolupráci s farnostmi, školami či obcemi. I naše škola se i v letošním roce podílela na Tříkrálové sbírce. V sobotu nebo v neděli obcházeli tři králové obec Měcholupy, u dveří jste mohli zaslechnout píseň „My tři králové, jdeme k Vám....“ a podarovat koledníky do pokladničky jakýmkoliv finančním obnosem.

   Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

            Všem, kteří přispěli děkujeme.

Sx408

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve středu 14. ledna 2015 se konal Den otevřených dveří. Tohoto dne využili k návštěvě a prohlídce školy někteří rodiče budoucích prvňáčků. Pozvány byly také děti z Mateřské školy Měcholupy. Děti si nejprve prohlédly školní zahradu, kde se jim nejvíce líbily zvonkohry a ptactvo ve voliéře. Ve škole pak navštívily některé třídy a odborné učebny. V počítačové učebně si na interaktivní tabuli zkusily roztřídit zvířátka z lesa a ze statku. Šlo jim to moc dobře. V hudebně si pak zazpívaly známé písně s doprovodem klavíru, samy písně doprovázely na dětské rytmické nástroje. V učebně fyziky díky sluníčku, které právě svítilo, shlédly, jak fungují přístroje na solární energii. V přírodopisné učebně zas děti zlákaly kostry člověka, kočky a kura, obdivovaly ptačí hnízda a vývoj žáby nebo chrousta. Protože byly děti z mateřské školy šikovné, odnesly si s sebou sladkou odměnu a dárek od dětí.

V příštím týdnu naši školu navštíví také Mateřská škola z Holedeče.

Sx429Sx430

Sx431

Mateřská škola Holedeč na návštěvě v ZŠ Měcholupy

Minulý týden naši školu navštívila Mateřská škola Holedeč. Jelikož se někteří předškoláci chystají k zápisu, byli se s p.učitelkami podívat, jak to ve škole vypadá. Nejprve se podívali na prostornou školní zahradu, kde obdivovali andulky ve voliéře a zahráli si na větrné zvonkohry. Po svačince se jich ujali prvňáčkové, kteří si pro malé děti připravili několik úkolů. Nejvíce děti bavilo skládání obrázkové skládanky a soutěž v hodu kostkami. Všem dětem z Mateřské školy se podařilo úkoly splnit, i těm menším, kteří mají na školu ještě čas. Děti si prohlédly také některé odborné učebny.  V učebně přírodopisu obdivovaly kostry, ptačí hnízda apod., v hudebně si zahrály na bubny a zazpívaly si s doprovodem na dětské nástroje, v počítačové učebně plnily úkol na interaktivní tabuli. Protože byli všichni moc šikovní, dostali při odchodu sladkou odměnu a dáreček od školáků.

Vyhlášení soutěže "Hodiny"

Jako vánoční dárek dal pan ředitel každé třídě strojek do hodin a vyhlásil soutěž o nejkrásnější hodiny. Ve čtvrtek 28. 1. 2015 před vysvědčením se vyhlašovaly ty nejkrásnější hodiny. Porota měla těžký úkol. Hodiny byly všechny velmi pěkné. Ale soutěž je soutěž! J

 1. Místo = 7. ročník
 2. Místo = 6. roční
 3. Místo = 1. ročník

Všem „ VELKÁ GRATULACE“

Sx508Sx509

Sx510

Sx512Sx511

V ZŠ Měcholupy proběhl zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek 29. 1. a v pátek 30.1. 2015 se na naší škole konal zápis dětí do 1. třídy. Děti předvedly, jak umí poznávat barvy, geometrické tvary, počítat na počítadle, napsat, spojit stejné tvary, nakreslit jednoduchou postavu, zazpívat písničku nebo přednést básničku. Všichni budoucí prvňáčci zvládli zápis na jedničku, a tak si odnesli plno dárků. Děkujeme všem rodičům, kteří nám zapsáním svých dětí do naší školy projevili důvěru. Na všechny se v září těšíme nejenom my učitelé, ale také naši žáci – jejich budoucí kamarádi. 

                                                        Mgr, Helena Gondeková

Sx504Sx505

Sx506Sx507

Na ZŠ Měcholupy byl přítel FREDDIEHO MERCURYHO

V září 2014 ZŠ Měcholupy vstoupila do projektu EU OP VK primární prevence SedmikráskaCílem projektu je motivace žáků k přijetí zásad zdravého životního stylu, naučit je rozpoznávat skutečné hodnoty a priority života, nasměrovat správně jejich postoje, připravit je co nejlépe do života a posílit jejich fyzickou i psychickou kondici. Konkrétním cílem je realizace aktivit zážitkovou formou v sedmi oblastech. V první oblasti si žáci zopakovali pravidla silničního provozu, řešili různé dopravní situace např. postup při dopravní nehodě a na závěr shlédli ukázku nebezpečných dopravních situací. Také navštívil naši školu milý host, pan Peter Freestone. Beseda s ním na téma Prevence AIDS žáky velmi zaujala. Pan Freestone byl 12 let nejbližším spolupracovníkem lídra kapely Queen Freddieho Mercuryho, který zemřel na AIDS před 24 lety. Se žáky pohovořil o životě s nemocí AIDS. Přiblížil poutavým vyprávěním konec zpěvákova života a útrapy, s nimiž se musel potýkat. Seznámil žáky s následky nevázaného života, apeloval na osobní odpovědnost člověka k vlastnímu životu a budoucnosti. Jeho vyprávění v angličtině o životě Freddieho bylo ihned překládáno tlumočníkem do češtiny. Video ukázky doprovázely celou besedu. Freestoneovo autentické vyprávění žáky velmi zaujalo, což dokazovalo i velké množství zvídavých otázek v závěru besedy.

                                                                 Mgr. Helena Gondeková

Sx519_2Sx518_2

Sx522_2Sx524_2

Žáci ZŠ Měcholupy jeli na výuku do Mostu

Ve středu 18. února se žáci ZŠ Měcholupy vypravili na exkurzi do Planetária v Mostě.

Nejdříve si zopakovali některé informace o planetách a hvězdách, poté si v planetáriu prohlédli hvězdnou oblohu, kterou můžou aktuálně vidět nad sebou. Uviděli hvězdy a souhvězdí viditelná v danou roční dobu na noční obloze, naučili se najít sever pomocí Severky. Velkým zážitkem bylo určitě i pozorování Země z Měsíce nebo prohlídka ostatních planet a jejich měsíců. Velmi zdatně starší žáci poznávali i různá souhvězdí. Celý program byl veden interaktivní formou, kdy si pracovník planetária se žáky povídal a snažil se je zapojit a vtáhnout do programu. Závěrem pořadu shlédli ukázku přistání na měsíčním nebo pozemském povrchu pohledem astronauta. Plní zážitků se žáci ještě rozhodli naplnit i svá bříška a uvítali zastávku u "McDonalds", kde si skoro všichni koupili něco dobrého na zub. Návštěva planetária a připraveného programu byla pro všechny nezapomenutelným zážitkem a hlavně si mnozí rozšířili své znalosti.

          Mgr. Helena Gondeková

Sx544_2Sx546

Sx547Sx548

Sx549

ZDRAVÁ PĚTKA NA MĚCHOLUPSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

První týden v březnu proběhl na ZŠ Měcholupy vzdělávací program Nadačního fondu Albert, který byl zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznámili žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny bylo motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. Žáky z I. stupně čekala „Škola Zdravé 5“. V pěti družstvech soutěžili ve znalostech z výživy. Potravinová pyramida, pitný režim, skladování a příprava potravin, poznávání ovoce, zeleniny a nápojů naslepo, význam pohybu – to vše byly oblasti, za které žáci sbírali „pětky“. Asi nejzajímavějším úkolem bylo sestavit obrázek z připravené nakrájené zeleniny a ovoce, který pak mohli za odměnu sníst. Také žáci II. stupně měli svůj vzdělávací program pod názvem „Party se Zdravou Pětkou“. Jednalo se o dvouhodinové vaření, respektive přípravy studeného party pohoštění. Žáci se dozvěděli užitečné informace o kombinaci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si připravili občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni ochutnali. Všechny suroviny i pomůcky zajistila lektorka Zdravé 5.

                                          Mgr. Helena Gondeková

Sx593Sx594

Sx597_2Sx596_2

EXKURZE PORCELÁNKY THUN

V pondělí 9.3. navštívili žáci kroužku Keramiky a další žáci zapojení do projektu „Minipodniky“  Porcelánku Thun v Nové Roli u Karlových Varů.

Seznámili jsme se se zajímavou expozicí současných výrobků, které se vyvážejí do celého světa. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o historii Porcelánky, o tom, z jakých surovin se porcelánová hmota vyrábí a v kinosále jsme zhlédli zajímavý dokument o postupu při výrobě porcelánu. Poté jsme navštívili provozovnu vybavenou moderním technologickým zařízením pro výrobu porcelánu. Viděli jsme formy na odlévání výrobku z porcelánové hmoty, lisy, glazovací komplex a pece, ve kterých se provádí přežah, výpal nebo vtavení dekoru. Ne všechnu práci zde však vykonávají stroje. Dekor porcelánových výrobků zde provádějí šikovné ruce pracovnic.  I my jsme si v keramické dílničce zkusili vyzdobit dekoračními nálepkami svůj hrníček.

Exkurze se nám moc líbila. Vraceli jsme se domů obohaceni o mnoho zajímavých informací a krásný zážitek.

Sx604_2Sx603_2

Sx600_2Sx601_2

KLÍNY

11. a 12. března v rámci projektu 7kráska se žáci ZŠ Měcholupy zúčastnili dvoudenního výcvikového soustředění zaměřeného na pohybové aktivity a upevnění základních kompetencí v oblasti zdravé výživy.  

Skvělý zážitek

        Trochu konkrétněji hned pro začátek. Budu vyprávět o skoro dvoudenním pobytu na horách se Základní Školou z Lipence. Jelo se na Klíny do hotelu Emeran.

            Vše začalo nastoupením do autobusu u naší Základní Školy v Měcholupech kolem půl sedmé ráno. S sebou jsme po cestě nabrali i školu z Lipence. Cesta byla celkem zdlouhavá, ale čas se nám krátil pokaždé, když jsme vymýšleli s přáteli a ostatními žáky zábavné hry,

            Poté co jsme dojeli, vybalili si věci a trochu si zvykli na prostředí, šli jsme se nasnídat, a připravovali jsme se na program. Všichni byli samozřejmě zvědaví.

            V prvním programu pro nás byla naplánována procházka. Po dlouhé, zmrzlé a zledovatělé cestě jsme dorazili na biofarmu. Dozvěděli jsme se ale, že nás čeká mnohem delší cesta, a že zde na přednášku zůstane pouze škola z Lipence. Čekala nás ohromně zdlouhavá túra, 6 km pěšky, k záchranné službě. Absolvovali jsme prohlídku sanitky, která byla velice zajímavá a vybavená mnoha různými přístroji. Po návratu byl oběd a čekal nás další program, ale méně vyčerpávající. Možná….

            Došli jsme do sportovní haly, kde byla obrovská horolezecká stěna a po krátkém povídání a rozcvičce jsme si všichni zkusili vylézt nahoru. Bylo to obtížné, ale určitě semnou budou všichni souhlasit, když napíši, že by to zkusili určitě znovu. Následovně jsme absolvovali přednášku horské služby a večer po dobré večeři, hráli pantomimu, a to obě školy. Skvěle jsme se pobavili. Druhý den, odpočatí, jsme hned ráno šli na biofarmu, a škola z Lipence zase naší včerejší trasou. Měli spoustu ovcí, kozy a pět koní, které jsme krmili.“ Nejvíce se nám líbily ovečky, protože byly nádherné a huňaté“, říká jedna z žákyň sedmého ročníku Základní Školy Měcholupy. Pak už byla jen přednáška o zpracování vlny. Odpoledne hry a bobování, které se moc bohužel nevyvedlo z pohledu k počasí, ale při hrách jsme se opět o kus více sblížili s ostatními žáky. A nastal čas jet domů, ale všichni si moc přáli zůstat o něco déle,

            Celý pobyt byl vážně skvělý. Odpočnuli jsme si od moderních technik a věnovali se sportům. Vyčistili hlavu a hlavně rozšířili svůj život o pár cenných a nezapomenutelných zkušeností.

                                                                                  Žákyně L. Vršková,  ZŠ Měcholupy

Sx609Sx610

Sx611Sx612

Sx613Sx614

Sx615Sx616

Sx617Sx618

Sx619Sx620

Sx621Sx622

Sx623Sx624

Sx625Sx626

Sx627Sx628

Soutěž „Kolik roků má škola?“

Už víme:

Kolik váží naše škola

Kolik měří naše škola

Kam doskočí naše škola

Kam dosáhne naše škola

Kam docvrnkne naše škola.

                       A v pondělí 9. března se vyhodnotila poslední soutěž „Kolik roků má škola?“ Hádal se věk všech žáků, učitelů a zaměstnanců školy.

Výsledek?.....................2589 ROKŮ

Nejlepší odhad měli:

Pani učitelka Helena Gondeková – 2600 roků

 1. Petr Hotový        -   2565 roků  (3.třída)
 2. Marie Čakváriová -  2564 roků  (8.třída)
 3. Anna Husáková    -  2560 roků  (3.třída)

 

     Výhercům gratulujeme!!! smile

Sx629

Žáci ZŠ Měcholupy vynesli Moranu

V pátek 13. března 2015 se již tradičně žáci naší školy loučili se zimou. Od školy vyšel průvod s Moranou  směrem k mostu přes  Blšanku, kde ji shodili z mostu doprostřed potoka, aby vyhnali zimu ze vsi. Cestou zpátky do školy posbírali žáci odpadky do připravených pytlů, které pak odnesli ke kontejnerům u školy. Ne, že by se žákům až tak moc chtělo uklízet odpadky, které ostatní zanechávají po Měcholupech a okolí, ale nedá se nic dělat – musíme jít příkladem. Vždyť jsme EKOŠKOLA!!!

                                               Mgr. Helena Gondeková

Sx638_3Sx639_3

Sx640_3Sx646_3

Sx636_3

Projekt Sedmikráska - dentální hygiena

V rámci  projektu Sedmikráska se žáci 3.až 6.třídy ve středu 18. března zúčastnili interaktivní přednášky na téma dentální hygiena. S odborníky si povídali o správném čištění zubů i celé ústní dutiny. Také se dozvěděli spoustu dalších zajímavostí např. jak má vypadat správný kartáček, jak často ho měnit. Zubní pasta je v podstatě zbytečná, a pokud už ji používáme, měla by být nepěnivá. Zuby bychom měli čistit po každém jídle, minimálně aspoň 2x denně. Nebo k čemu slouží mezizubní a jednosvazkový kartáček či dentální nit.  V neposlední řadě byla zmíněna i důležitost správné životosprávy a skladby jídla. V závěru se každý žák se svým zubním kartáčkem učil, jak správně čistit svůj chrup. Žáci si v rozšířené podobě a za podpory mnoha názorných pomůcek připomněli hlavní zásady čištění zubů, co dělat pro prevenci zubních kazů a získali řadu nových poznatků o ústní hygieně. Beseda byla zajímavá, poučná a dětem se moc líbila.

                                  Mgr. Helena Gondeková

Sx647Sx648

Sx649Sx650

Sx651

Přáníčka

V pondělí 23. března žáci rozdávali po obci velikonoční přáníčka a pozvánky na vánoční jarmark.

Sx688

Projektový den – Velikonoce

        V pátek 27. dubna probíhal na naší ZŠ v Měcholupech  projektový den s názvem Velikonoce. Povídali jsme si o velikonočních zvycích, tvořili jsme velikonoční dekorace, zdobili kraslice, pletli pomlázky, zopakovali si některé koledy.

                                                           Mgr. Helena Gondeková

Velik

Sx692_2Sx695_2

Sx697_2Sx705_2

„Beránková soutěž“

Opět proběhla soutěž o nejkrásnějšího beránka. Do soutěže se zapojily třídní kolektivy, které měly za úkol nazdobit svého beránka. Ozdobené beránky jsme vystavili na chodbě školy, aby si je všichni mohli prohlédnout. Porota měla opravdu těžký úkol. Beránek byl jeden hezčí, než druhý.

Ale soutěž – je soutěž!

 1. Místo   9. třída
 2. Místo   1. třída
 3. Místo   3. třída + 6. třída +  8. třída

                                GRATULUJEME!!!

Sx717

MĚCHOLUPSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELÁ V MODRÉM

I v letošním školním roce jsme si připomněli Světový den autismu, který bude 2. dubna 2015. Trvale je 2. duben Světovým dnem autismu od 18. prosince 2007, kdy Valná hromada OSN přijala prohlášení předložené státem Katar. Cílem akce je přivést k problematice autismu, pervazivní poruše postihující desítky milionů lidí, celosvětovou pozornost. V tento den se lidé na celém světě zapojují do osvětové kampaně „Light it up blue“, česky „Rozsviťme se modře“. Modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. Proto jsme se oblékli do modrého a udělali si modrý den. Společně jsme si v modrém připomněli fakt, že se současně ve světě každé 110. dítě rodí s poruchou autistického spektra, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora.
                     Mgr. Helena Gondeková

Sx728_2

Sx724_2Sx725_2

Sx726_2Sx727_2

JARNÍ TRHY

Dne 31. března uspořádala ZŠ Měcholupy Jarní trhy, kterými přivítala jaro. Žáci si pro své rodiče připravili taneční vystoupení, netradiční pohádku a nakonec jim zazpívali písničku „My máme prima rodiče“. Ve stánku s keramikou měli návštěvníci možnost si zakoupit velikonoční dekorace.

I přes nepříznivé počasí se trhy moc vydařily.

Sx751Sx754

Sx752Sx753_2

Sx755_2

Žáci ZŠ Měcholupy na exkurzi „Revolution train“ v Praze

Ve čtvrtek 9. dubna se žáci vyšších ročníků v rámci projektu Sedmikráska zúčastnili ojedinělé prohlídky „Protidrogového vlaku“ = Revolution Train, který přesvědčivě zobrazuje zážitky, prostředí a život osob závislých na drogách. Ve „vlaku“ zhlédli žáci film, jehož příběh se prolínal s realitou. Jednotlivé vagony „vlaku“ jsou scénograficky upraveny tak, že zobrazují důsledky užívání drog. Útok na smysly je velice emotivní. Vagóny vlaku jsou předělány na kinosály a na reálná prostředí ze života – drogové doupě, noční bar, nehodu osobního automobilu s motocyklem, realitu vězení, lékařskou ordinaci a příbytek  bezdomovců. V opravdu ponurém prostředí žáci prožili pravdivý příběh dvou teenagerů, kteří podlehli závislosti na drogách. Interaktivně prožili všechny situace, do kterých se tito dva mladí lidé ve své závislosti  dostali. V těchto ponurých prostorech, vizuálně, zvukově, teplotně i pachově odlišných, žáci prožili pravdivý v několika rovinách se odehrávající příběh dvou teenagerů, kteří podlehli závislosti na drogách. Interaktivně prožili všechny situace, do kterých se tito dva mladí lidé ve své závislosti  dostali. Většina žáků se nad tímto příběhem zamyslela a doufáme, že se i poučila. Pro primární prevenci v rámci drogové prevenci návštěva Revolution Train je velkým přínosem.

                Mgr. Helena Gondeková

Sx740

Sx742Sx741

Sx743Sx744

Sx745Sx746

Sx747Sx748

Sx749Sx750

ZŠ Měcholupy se drží hesla "Kdo neuklízí, není Čech“

  Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás.

     V pátek 17. dubna se celá ZŠ Měcholupy zapojila do celostátního projektu "Ukliďme Česko", který významně podpořila obec Měcholupy a zároveň proběhlo tradiční projektové vyučování Den Země. Teorie, jak je důležité třídit odpady, zbytečně je nevytvářet, chránit a pečovat o své životní prostředí, nechali žáci ve školních lavicích a vyrazili s rukavicemi a pytli do terénu. Některá místa byla tak znečištěna, že úklid byl opravdu nutný. Jiné odpadky byly opravdu kuriózní. Našla se například bota, půllitr, krycí plachta, nebo kanystr. Všechny všední i nevšední sesbírané odpadky se připravily do sběrných pytlů poblíž školy. Celou akci nadšení dobrovolníci zakončili opékáním šťavnatých špekáčků a přáním, aby okolí zářilo čistotou. Společnými silami se všichni snažili přírodu obce Měcholupy i okolí vyčistit od odpadků. Tím alespoň trochu přispět ke zlepšení stavu našeho životního prostředí. „Určitě nikomu není lhostejné, v jakém prostředí žijeme!!“

                                           Mgr. Helena Gondeková

Sx783_2Sx790

Sx791Sx792

Sx793_2

ZŠ Měcholupy pokračuje v projektu SEDMIKRÁSKA

Ve čtvrtek 23. dubna měli žáci II. stupně vyučování nahrazeno hrou, která slouží jako pomůcka k primární prevenci. Jedná se o deskovou interaktivní hru a též o zajímavou, organizačně nenáročnou metodickou pomůckou „Cesta labyrintem města“. Hra obsahuje 3 úrovně náročnosti, 365 otázek z oblasti šikany, užívání návykových látek, rizikového sexuálního chování, xenofobie, gamblerství, sektářství a další témata. Při hraní si hráči -žáci sdělují své znalosti z různých oblastí rizikového chování, při plnění herních úkolů navíc trénují svoje sociální a komunikační dovednosti. „Cesta labyrintem města“ neslouží k samotné realizaci programu primární prevence, ale jako součást preventivního působení. Spojení zábavy se vzděláváním, něco jako KOMENSKÉHO ŠKOLA HROU – ŽÁKY BAVÍ!!!

                                    Mgr. Helena Gondeková

Sx830

Sx826Sx827

Sx828Sx829

Sx863Sx864

Sportovní víkend

Poslední dubnovou sobotu se v rámci inkluzivního vzdělávání uskutečnilo na školním hřišti ZŠ Měcholupy zábavný sportovní den. Za krásného slunečního počasí si děti zasoutěžily, zahrály míčové hry, skákaly na trampolíně, hrály minigolf, jezdily na koloběžce. V samotném závěru došlo i na opékání špekáčků, na kterých jsme si společně všichni moc pochutnali. Určitě si to brzy zopakujeme!!

                        Mgr. Helena Gondeková

Sx843Sx844

V pondělí 27. 4. navštívil naši školu výjezdní program celorepublikového projektu Recyklohraní, aneb ukliďme si svět.

                  Naše škola je zapojena do celostátní soutěže Recyklohraní (sběr starých elektrospotřebičů). Proto jsme využili nabídky výjezdního programu Recyklace hrou. Žáci se pod vedením zkušených lektorů hravou formou dozvěděli o negativních vlivech starých elektrozařízení a přenosných baterií na životní prostředí - pokud jsou vyhazovány na nevhodná místa, a pochopili, že recyklací dnes už dokážeme vysloužilému zařízení dát další šanci, jak posloužit lidem i přírodě. Ve skupinkách určovali, co vše lze z elektrospotřebičů recyklovat a na co se recyklovaný materiál zpětně může používat. Žáci přitom pracovali i s modely elektrozařízení a dalšími vhodnými metodickými pomůckami. Každá třída dostala hezký diplom. U nás třídíme každičký odpad. Za baterie a drobné elektrospotřebiče naše škola získává body v Recyklohraní. Prosím doneste vše, co doma vyslouží, k nám do školy.

 Děkujeme!!!!!!!!

Mgr. Helena Gondeková

Sx861Sx862

Žáci ZŠ Měcholupy vaří zdravě

„V rámci projektu Sedmikráska, CZ.1.07/1.1.00/53.0011“ absolvovali žáci 5. – 9. třídy přednášku o zdravé výživě. Nejen, že se seznámili s teorií zdravé výživy, ale dostali také možnost prakticky si vyzkoušet, jak je příprava takové stravy jednoduchá. V učebně proběhla přednáška o vhodnosti potravin a ve cvičné kuchyňce si pak žáci připravili pomazánku z hlívy ústřičné a zapečené papriky s tvarohem a sýrem. V odpoledních hodinách byly proškoleny i paní kuchařky ze školní jídelny, už se těšíme, co dobrého a zdravého pro nás v jídelně připraví. Děkujeme lektorům Sedmikrásky za perfektní a poučnou akci.

                  Mgr. Helena Gondeková

Sx873Sx874

Sx875Sx876

Sx878Sx879

Sx880Sx881

Sx882Sx883

Sx884Sx885

Sx886Sx887

Sx888Sx889

Sx890Sx891

Sx892

Pohár ROZHLASU

I v letošním roce se družstva naší školy zúčastnila atletických závodů organizovaných jako Pohár rozhlasu. Družstvo starších žáků postoupilo i do okresní části. Fotodokumentaci najdete na tomto odkazu:

http://ulozto.cz/xW5bkUbB/pohar-rozhlasu-2015-ppt

DRAVCI V ZŠ MĚCHOLUPY

V pondělí 13. 5. 2015 navštívil ZŠ Měcholupy sokolník pan Pavel Wolejník ze společnosti FALCOPREDONUM.  Děti se dozvěděly  zajímavé informace o životě dravých ptáků, jejich způsobech lovu a typech kořisti, o stavbě těla, o jejich původu a rozšíření, o průběhu jejich výcviku.  Děti si ptáky prohlédly zblízka, Sovičku pálenou, Zuzanku si mohly pod hlavičkou pohladit, a tak zjistit jemnost a hustotu  jejího peří. Viděly jejich stavbu těla, která je přizpůsobena, tak aby mohly lovit – silný zobák, mohutné nohy s drápy, u nočních dravců děti zaujaly jejich krásné velké oči. Děti ptáky mohly pozorovat i při volném letu, což bylo opravdu úžasným zážitkem. Obzvláště, když pták přistával na chovatelově ruce, kde ho čekalo masíčko a on letěl těsně, téměř se dotýkal křídly hlaviček dětí. Celá ukázka dětem rozšířila přírodopisný rozhled, obohatila ekologické cítění a umožnila poznat část neznámé přírody a krásy, kterou je potřeba nejen obdivovat, ale také chránit.
                       Mgr. Helena Gondeková

Sx927Sx928

Sx929Sx930

Žáci ZŠ Měcholupy jeli do Krásného Dvora

Hurá, školní výlet je tu! Tentokrát jsme vyrazili na zámek KRÁSNÝ DVŮR. Cesta nám ubíhala pozorováním krajiny a brzy jsme byli na místě. Uvítal nás zde velmi milý pan průvodce, který nás provedl rozsáhlým anglickým parkem s mnoha romantickými stavbami. V Poustevníkově rokli jsme si prohlédli hrobku a podzemní chodbu. Narazili jsme na zajímavý Čínský pavilon, Pannův Temp, Gloriet, Goethův pavilon, neogotický templ s vyhlídkovou věží, zbytky poustevny nebo obelisk vysoký 26 metrů. Procházka vedla kolem soustavy rybníků a vodních kanálů, půvabnými stinnými porosty i otevřenými loukami. Při cestě jsme viděli řadu prastarých dubů, buků, lip, jírovců, platanů, javorů a olší. Nejvíce žáky upoutal tzv. Goethův dub, jehož věk se odhaduje na 1000 let a patří tudíž mezi nejstarší stromy v Čechách. Až sedmnáct prvňáků se chytlo za ruce a obejmuli ho! Byl opravdu objemný. U nejstarší stavby Panův templ žáci plnili zadané úkoly a zahráli si hry. Po dvouhodinové procházce parkem jsme navštívili výstavu strašidel v zámecké galerii. Protože výlet bez pamlsku by nebyl výlet, navštívili jsme místní občerstvení. Po vydatné svačině jsme se odebrali do autobusu. Krásnodvorský park patří právem mezi nejkrásnější v naší republice a určitě se tam brzy vrátíme.

.           Mgr. Helena Gondeková

Sx988_2Sx993_2

Sx994_2Sx996_2

Sx997_2Sx998_2

Sx1001_2Sx1002_2

Sx1004_2Sx1012

Sx1013Sx1014

Sx1015Sx1007_2

Sx1008_2Sx1009_2

Sx1011_2

Exkurze do IQ Landie v Liberci

V pondělí 18.května 2015 jsme my, žáci ZŠ Měcholupy, v rámci projektu „Minipodniky“ vyjeli na další exkurzi. Tentokrát  do IQLandie v Liberci.

IQLandia je moderní science centrum pro děti i dospělé s deseti rozsáhlými interaktivními expozicemi, planetáriem a prvním humanoidním robotem v České republice.

S prohlídkou jsme začali na zvukové věži, která slouží také jako rozhledna. V další sekci jsme se dozvěděli, jak fungují věci, které doma běžně používáme, např. na jakém principu funguje lednička, mikrovlnka, záchod, televize, žehlička, myčka nebo i auto. Jinde jsme zas nahlédli do útrob lidského těla a zjistili jsme, jak naše tělo funguje.  Také jsme se tu seznámili s humanoidním robotem Thespianem. Popovídal si s námi, ale lze jej také ovládat a programovat pomocí dotykového displeje.

V expozici Geo jsme shlédli dokument o vývoji celého vesmíru od samého počátku. Až na samém dně IQLandie, v jejím sklepení, se nachází interaktivní expozice věnovaná geologii. Zde jsme zjišťovali, jak to vypadá v samém nitru naší planety. Neméně nás uchvátila i sekce Vodního světa. Měli jsme možnost si s vodou hrát a také s ní experimentovat.

Z exkurze jsme byli unešeni spoustou zajímavých a zároveň poučných expozic, kde jsme mohli hrou zkoumat věci, které nás obklopují. Určitě se sem budeme vracet.

Sx1122Sx1193

Sx1194Sx1195

Sx1196Sx1197

Sx1198Sx1199

Projekt  Sedmikráska  KA 03

V úterý 20. 5. žáci v hodinách tělesné výchovy pod vedením paní lektorky z projektu „Sedmikráska“ procvičovali metody správného cvičení a protahování  za účelem dobré regenerace těla. Žáci byli velice spokojeni, cvičení bylo velmi přínosné.

        Mgr. Helena Gondeková

Sx1129Sx1130

Sx1131Sx1132

Sx1133Sx1134

EXKURZE -LITVÍNOV - TEPLICE

V úterý 19. 5. v rámci projektu "Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje" se žáci ZŠ Měcholupy zúčastnili exkurze ve společnosti STROJÍRNA Litvínov, kde si prohlédli výrobní haly. Přímo ve strojírně byly žákům předvedeny jednotlivé strojní součástky a obráběcí stroje, seznámili se s profesemi, které se stroji pracují. Poté následovala prohlídka technického zařízení v kopuli TEPLICKÉ HVĚZDÁRNY vč. mechanického natáčení. Zde se také seznámili s hvězdářským dalekohledem, dokonce se někteří za jasného počasí podívali na skutečné Slunce z dalekohledu. Po chvíli se zatáhlo a bylo po kráse. Cestou domů nechyběla zastávka v McDonaldu na malé občerstvení. Propojení teoretické výuky s praxí pomáhá žákům při konkrétní představě vyučované látky a tím zjednoduší pochopení daného učiva. Osobním kontakt s jednotlivými profesemi, který měli žáci při samotné exkurzi, může nasměrovat na studium v daných technických oborech. Snad si vyberou správně!!

                                 Mgr. Helena Gondeková

Sx1200Sx1201

Sx1202Sx1203

Sx1204

Sx1205Sx1206

Sx1207Sx1208

ZŠ Měcholupy na Pražském hradě

        Žáci ZŠ Měcholupy se  vydali za historickými památkami do hlavního města Prahy. Hradní stráž nás přivítala na Pražském hradě. Pak jsme si prohlédli Chrám svatého Víta a nakonec nahlédli do Zlaté uličky. Vlajka - standarta na Pražském hradě nám oznamovala, že pan prezident v den naší návštěvy úřadoval. Výlet se nám moc líbil a buďme pyšní na naši historii.

Sx1217_2Sx1214_2

Sx1220Sx1221

Sx1215_2Sx1218

EXKURZE DO MUZEA TECHNIKY A ŘEMESEL V KOLOVČI U DOMAŽLIC

V úterý dne 26.5.2015 jsme se v rámci projektu vydali s naším minipodnikem Keramík na poslední exkurzi. Tentokrát jsme zamířili na Chodsko do Muzea techniky a řemesel v Kolovči nedaleko Domažlic.

V muzeu se nachází 67 kompletních řemeslných živností, s kterými se děti dnes již v běžném životě nesetkávají. Zhlédli jsme například tyto řemeslné dílny – kartáčnickou, kamenickou, řeznickou, pekařskou, bednářskou, sedlářskou, hodinářskou apod. Ze živností nás zaujalo holičství a kadeřnictví se všemi potřebami, které se v minulosti používaly, koloniální obchod se starou pokladnou, váhou a různými dózami, tkalcovna s kolovratem a tkalcovským stavem, ordinace dentisty s laboratoří nebo hostinec s výčepem. Zajímavá byla také expozice starých kapesních hodinek, hracích strojů, kočárků a hraček, elektropřístrojů, zařízení kuchyně nebo starodávná hasičská zbrojnice.

K zajímavostem muzea patří i světoznámý kolovečský mlýn, který podle dávného vtipného příběhu, který jsme shlédli, sloužil k omlazování. Staré báby se naházely do násypky, přemlely se a z mlýna vyšla mladá děvčata. Humoristické listy přinesly v roce 1879 doporučení od Jana Nerudy: Máte-li kde starou pannu škaredou a zvetšelou, pošlete ji do Kolovče, oni Vám ji přemelou J

Součástí muzea je stále vyrábějící hrnčířská dílna, kde jsme obdivovali práci hrnčíře, který vytočil na hrnčířském kruhu během chvilky vázičku a květináč. Keramiku vyrábí v Kolovči rod Volfů již od roku 1785. Hrnčířské řemeslo se v rodině předávalo po sedm generací z otce na syna. Kolovečská keramika je charakteristická svým červenohnědým střepem a tradičním dekorem. Od roku 1900 se vyrábí také tmavě modrá keramika. V roce 1997 byl nově zaveden druh keramiky „keramika barevná“, která vychází z lidových motivů. Všechny výrobky jsou vyráběné točením na hrnčířském kruhu.

Bohatá expozice muzea se nám velmi líbila. Zaujaly nás nejen různé pomůcky a potřeby, které se dříve používaly, ale také zajímavý a poutavý výklad průvodce, který nám činnosti řemeslníků přiblížil. Určitě bychom toto muzeum doporučili všem, kteří chtějí zavzpomínat na minulost svého života nebo těm, kteří se chtějí o životě lidí v minulém století něco zajímavého dozvědět.

Sx1222Sx1223

Sx1224Sx1225

Sx1226Sx1227

Sx1228

Den dětí na ZŠ Měcholupy

V pátek 1. června 2015 žáci naší školy, společně s žáky logopedické školy oslavili svůj svátek venku na školním hřišti. Starší žáci si připravili pro své mladší kamarády spousty her, soutěží a zábavy. Mezi soutěžemi nechyběla jízda na koloběžce, skákadla, hod na cíl nebo skákání v pytli. Po splnění zajímavých úkolů na jednotlivých stanovištích dostal každý sladkou odměnu. Zároveň na hřišti za školou proběhl již 8. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře „O putovní pohár ředitele školy ZŠ Měcholupy“ –  Měcholupy open 2015. Turnaj proběhl v přátelském duchu za podpory žáků a dalších nehrajících dospěláků.    

                                                               Mgr. Helena Gondeková

Sx1284_2Sx1292_2

Sx1287_2Sx1286_2

Sx1300Sx1267_2

Projekt Sedmikráska - DROGOVÝ KUFR

Díky projektu Sedmikráska mohli žáci ZŠ Měcholupy v hodinách zaměřených na prevenci rizikového chování využít tzv. DROGOVÝ KUFR. Obsahem byly zalaminované vzorky různých druhů drog a žáci si tak mohli prohlédnout pervitin, heorin, marihuanu, toulen, LSD, trippy a mnoho jiných. Tato didaktická pomůcka umožnila žákům prohlédnout si podobu různých skupin drog, které by jim mohly být nabídnuty. Škola měla zapůjčený kufr, díky němuž jsme si mohli představit, jak velká rizika na drogově závislé číhají -  s rizikem vzniku závislosti, zdravotní škodlivostí, s účinky na jejich psychiku, se sociálními riziky a hlavně bychom měli být schopni drogu rozpoznat a vyvarovat se jejího užití.

                                    Mgr. Helena Gondeková

Sx1302Sx1304

Sx1305Sx1306

Sx1303

Projekt „Sedmikráska“ Potravinová pyramida

Žáci namalovali a vystřihli potraviny. Další den je vkládali do pyramidy. Pyramida může být vodítkem k sestavení zdravé stravy. Lidé samozřejmě nemusí být v sestavování jídelníčku každodenně bezchybní. Čím častěji se jim ale podaří jíst zdravě, tím větší mají šanci na život bez nemocí a obezity.

Sx1318Sx1319

Sx1277Sx1278

Sx1279Sx1280

Žatečtí dobrovolní hasiči a dobrovolní záchranáři na ZŠ Měcholupy
   V pátek 5. června se na školním hřišti ZŠ Měcholupy objevila hasičská a záchranářská auta s posádkami v plné výzbroji. Dobrovolní hasiči a dobrovolní záchranáři přijeli přiblížit své poslání a ukázat jejich moderní techniku. Začalo se s ukázkou hasičského auta, které bylo plné různých hadic, čerpadel, dýchacích přístrojů a všeho ostatního, co hasiči potřebují k vykonávání svého poslání. Žáci si zopakovali postupy při provádění první pomoci, na jaké číslo by zavolali v případě požáru a co by řekli dispečinku. Od rána se u hasičů vystřídala celá škola a asi nejnadšenějšími diváky byli holky a kluci z nižšího stupně, kteří si chtěli všechno vyzkoušet a osahat. A když byl potřeba dobrovolník, tak se všichni hlásili a doufali, že zrovna on bude vybraný. Od záchranářů se dozvěděli základy první pomoci, poslechli tlukot vlastního srdce, vyzkoušeli masáž srdce na figuríně, postup při zastavení krvácení, ošetření rány nebo zlomeniny. Pro mnohé to bylo první setkání s touto tematikou v podání přímého kontaktu se záchranáři. Snad se tato akce většině žáků líbila a to nejen kvůli tomu, že se vyhnuli vyučování, ale že našli v této těžké práci nějaký užitek. Popřejme hasičům i záchranářům do dalších let mnoho úspěchů, mnoho uhašených požárů a zároveň děkujeme za návštěvu naší školy
                   Mgr. Helena Gondeková

Sx1353Sx1354

Sx1355Sx1356

Projekt Sedmikráska –Dopravní výchova

Ve středu 17. června navštívil ZŠ Měcholupy v rámci projektu Sedmikráska bývalý policista p. Dušan Olah a hovořil s žáky o bezpečném chování chodců a cyklistů v dopravním provozu. Výklad prokládal příklady, které řešil v praxi. Žáci si také vyzkoušeli své znalosti dopravních značek a na závěr zhlédli instruktážní video. Beseda byla zajímavá a poučná. 

                  Mgr. Helena Gondeková

Sx1416Sx1417

Sx1418Sx1419

PROJEKT SEDMIKRÁSKA  -  KA 04 PREVENCE

Ve čtvrtek 18. června se žáci zúčastnili následné diskuse se zástupcem  Revolution train(protidrogový vlak). Jednalo se o zpětnou vazbu, evaluaci proběhlé exkurze, diskusi k tématu prevence, pohled na danou tematiku s odstupem času.

                        Mgr. Helena Gondeková

Sx1424Sx1425

Sx1426

SEDMIKRÁSKA První pomoc KA 06

Ve čtvrtek 18. června do ZŠ Měcholupy přijely studentky zdravotní školy, aby v rámci projektu Sedmikráska naučily žáky, jak správně poskytnou první pomoc zraněnému člověku. Žáci vytvořili pět skupin, které se postupně vystřídaly na pěti stanovištích. Zopakovali si telefonní čísla záchranné služby, nacvičovali správnou komunikaci s operátorkou při ohlášení úrazu. Naučili se transportovat nebo uložit raněného do stabilizované polohy, dozvěděli se také jak mluvit se zraněným. Studentky-lektorky všem ještě připomněly, že nikdy nesmí zraněného člověka opustit. Žáci ošetřovali povrchové rány, zlomeniny i spáleniny, seznámily se s různými otravami a nacvičovali resuscitaci na figuríně. Doufejme, že tolik potřebné informace a dovednosti si budou dlouho pamatovat!!

                           Mgr. Helena Gondeková

Sx1436Sx1437

Sx1438Sx1439

Sx1440

Základní škola Měcholupy díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 26 televizí, 16 monitorů a 770,00 kg drobného elektra

         V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

         Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 26 televizí, 16 monitorů a 770,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 24,74 MWh elektřiny, 1 447,51 litrů ropy, m3 vody a 0,76 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 5,05 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 20,95 tun.

         Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

        Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Sx1446Sx1448

Sx1447

POBYT V ITÁLII

V červnu naše škola uskutečnila 1.pobyt u moře. Naším cílem bylo Rosolino Mare, které se nachází v severní části Itálie.

Z Měcholup jsme odjeli navečer, noc jsme alespoň částečně prospali v lůžkovém autobusu a ráno dorazili na místo. Po ubytování v apartmánech jsme se nedočkaví vydali k moři. Počasí nám přálo celý týden pobytu, i teplota moře byla příjemná. Nejraději jsme měli řádění ve vlnách v odpoledních hodinách. V době poledního pálení slunce jsme odpočívali v apartmánech, hráli různé hry nebo karty.

Abychom si občas odpočinuli od žhavého sluníčka, vydávali jsme se poznávat Rosolino Mare nebo jsme vybírali na místních trzích dárky pro rodiče a sourozence a samozřejmě něco pro sebe na památku. Večerní čas jsme trávili nejčastěji také v městečku. Italskou zmrzlinu jsme si nemohli odpustit a ochutnat pizzu v tamní pizzerii bylo také třeba J  Občas jsme chodili hrát plážový volejbal nebo přehazovanou, abychom trochu trénovali na připravované školní utkání.

Poslední den před odjezdem jsme strávili v aquaparku v Chioggi. Zde jsme si užívali vodní atrakce, odpočívali na lehátkách a utráceli poslední eura za italské dobroty a nanuky. Večer jsme se připravili k odjezdu a znaveni sluníčkem jsme prospali téměř celou noc. Přijeli jsme domů opáleni s mnoha pěknými dojmy a zážitky.

 V den odjezdu se s námi přišlo rozloučit slunce, azurové nebe a teplo. Rychle jsme se snažili pochytat pár paprsků, abychom se mohli vrátit domů opálení.

Sx1502Sx1503

Sx1504Sx1506

Sx1505Sx1507

Sxx1508Sx1509

Sx1510Sx1511

Sx1512Sx1513

Sx1514Sx1515

Sx1516Sx1517

Sx1518Sx1519

Sx1520Sx1521

Sx1522Sx1523

Sx1524Sx1525

Sx1526Sx1527

Sx1528Sx1529

Sx1530

Stránky končící 9.třídy

 šk.rok 2014/15

 NAŠE TŘÍDA

TŘÍDNÍ UČITELKA: Ing. Štěpánka FRÝBOVÁ

DEVÁŤÁCI:                           Dominik FIALA, Lukáš GONZORCZYK, Jiří HEINZ, Nikola HOFERICOVÁ, Luboš KRÁTKÝ, Anna LEVÁ, Dominik MENCL, Michaela PECHOČOVÁ, Lucie POLÁKOVÁ, Jan POSPÍŠIL, Zuzana PULKOVÁ, Vladimír ŠUGAR, Tomáš TOMÁNEK, Ludmila VRŠKOVÁ

NAŠI UČITELÉ:

Ing. Bc. Zdeněk Dosedla – ředitel školy, ekologie, pracovní činnosti  

Ing. Bc. Jiří Šnajdr – zástupce ředitele školy

Ing. Štěpánka Frýbová – třídní učitelka, matematika, zeměpis, přírodopis, výchova k občanství

Mgr. Klára Cíglová – chemie, fyzika

Mgr. Eliška Maděrová – výchovný poradce, německý jazyk, dějepis, výchova ke zdraví

Alena Půtová – český jazyk, tělesná výchova (děvčata)

Mgr. Jiří Polák – anglický jazyk, tělesná výchova (chlapci)

Mgr. Helena Gondeková – školní metodik prevence, výtvarná výchova

Michaela Mandová – hudební výchova

ROZVRH HODIN

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PONDĚLÍ

D

M

ČJ

Z

CH

 

 

ÚTERÝ

F

ČJ

M

AJ

NJ

 

VV

VO

STŘEDA

AJ

M

D

ČJ

CH

TV (ch)

TV (d)

 

ČTVRTEK

AJ

ČJ

M

Z

 

EKO

EKO

PÁTEK

M

HV

NJ

VZ

TV (d)

TV (ch)

 

DEN DĚTÍ

Páteční dopoledne strávili žáci 1. – 7. třídy na školní zahradě, kde pro ně deváťáci připravili hry, soutěže, jízdu na koloběžkách a mnoho dalších atrakcí. Milou návštěvou byly děti ze speciální školy.

Soutěže připravili žáci deváté a osmé třídy pod vedením Tomáše, všem moc děkuji za vzornou přípravu.

Štěpánka Frýbová   

Sx1287Sx1288

Sx1289Sx1290

Sx1292Sx1291

Sx1293Sx1294

PRVNÍ A DRUHÉ MÍSTO – MĚCHOLUPY OPEN

Měcholupy Open je tenisový turnaj, který se konal v pátek 29. května v rámci Dne dětí. První místo v tomto turnaji vyhráli Luboš Krátký a Jan Pospíšil. Druhé místo patří také devítce a to díky  Jiřímu Hainzovi, jeho spoluhráčem byl Antonín Pospíšil. 

KLUKŮM GRATULUJI A JSEM NA NĚ PYŠNÁ!!!

Ing. Štěpánka Frýbová

Sx1266Sx1267

Sx1268Sx1269Sx1270

Sx1271

NEJKRÁSNĚJŠÍ LAVIČKA

Další úspěch devítky – 2. místo v soutěži o NEJKRÁSNĚJŠÍ LAVIČKU. Jirka, Zuzka, Míša a Nikola mají největší zásluhu na tomto úspěchu.

Ing. Štěpánka Frýbová

Sx1264Sx1265

CESTA LABYRINTEM

Je společenská hra, kde žáci prokazují své všeobecné znalosti. 22. května se uskutečnilo školní kolo, deváťáci obsadili třetí míst. Poté se všichni hráči projeli na nových koloběžkách.

Štěpánka Frýbová   

Sx1295Sx1296

Sx1297Sx1298

PROJEKT SEDMIKRÁSKA

Další lístkem sedmikrásky bylo správné skládání potravinové pyramidy. Zde měli žáci správně umístit jednotlivé potraviny a zdůvodnit své rozhodnutí.

Štěpánka Frýbová   

Sx1277Sx1278

Sx1279Sx1280

POHÁR ROZHLASU

V Žatci se konaly 13. května atletické závody – POHÁR ROZHLASU. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích – mladší a starší žáci, mladší a starší žákyně. Za naší třídu bojovali:

 • Dominik Fiala – vrh koulí, štafeta
 • Lukáš Gonzorcyk – vrh koulí – 3. místo, skok do výšky, štafeta
 • Luboš Krátký – běh 1 500 m – 3. místo, štafeta
 • Dominik Mencl – běh 60 m – 2.-3. místoskok do dálky – 3. místo, štafeta
 • Jan Pospíšil – běh 1 500 m – 1. místo, skok do dálky, štafeta
 • Vladimír Šugar – skok do dálky, skok do výšky, štafeta
 • Tomáš Tománek – vrh koulí, běh  60 m, štafeta
 • Lucie Pláková – skok do dálky, běh 60 m, štafeta
 • Ludmila Vršková – vrh koulí, běh 800 m

KLUCI SVÝMI VÝKONY OBSADILI DRUHÉ MÍSTO A POSTOUPILI DO OKRESNÍHO KOLA!

 

OKRESNÍ KOLO – POHÁR ROZHLASU

A OPĚT VELKÝ ÚSPĚCH – KLUCI VYBOJOVALI TŘETÍ MÍSTO!

Sx1272Sx1273

Sx1274Sx1276

Sx1275

NÁVŠTĚVA SOKOLNÍKŮ

Ve středu 13. května přijeli do naší školy sokolníci s ukázkou dravých ptáků. 

Štěpánka Frýbová

Sx953Sx954

Sx955

PRAČKA + SUŠIČKA + ŽEHLIČKA = PEREŠUS 9000 ALIGÁTOR

V rámci programu Recyklohraní byly zadány každé třídě dva úkoly.

 1. Úkol – Spočítat a vyhodnotit počet elektrospotřebičů v domácnosti
 2. Úkol – Vymyslet elektrospotřebič budoucnosti 

První úkol vypracovali Tomáš, Dominik F., Lukáš, Dominik M. a zjistili, že nejčastěji se v domácnosti používá – vysavač, rychlovarná konvice, pračka, televize a PC. Druhý úkol, vymyslely děvčata – elektrospotřebič budoucnosti, který ulehčí práci mnoha ženám a praní zvládnou i muži.

Štěpánka Frýbová

Sx945Sx946

Sx947Sx948

Sx949Sx950

Sx951Sx952

DEN ZEMĚ + UKLIĎME SI ČESKO

V rámci tohoto dne si naše třída připravila pro žáky prvního stupně soutěže, kde poznávali lesní zvířata, listnaté a jehličnaté stromy, stopy zvířat, skládali puzzle a správně třídili (zařazovali obrázky) odpad. Příjemné dopoledne bylo zakončeno pečením buřtů.

Ing. Štěpánka Frýbová

Sx831Sx832

Sx833Sx834

Sx835Sx836

Sx837Sx838

REVOLUTION TRAIN

PROTIDROGOVÝ VLAK – další část z projektu Sedmikráska, která byla tentokrát věnována na drogy a protidrogovou prevenci.

Deváťáci si zajímavou formu rozšířili svoje vědomosti z této problematiky.

Štěpánka Frýbová

Sx839Sx840

Sx841Sx842

SOUTĚŽ KUBYX

Naše třídní trička a mikiny jsme si objednali od firmy KUBYX. Tato firma uspořádala soutěž pro školy – třídy, které si u nich trička a mikiny nechaly vyrobit.

Zda se nám fotka povedla, můžete posoudit sami.

Štěpánka Frýbová

Sx769

SOUTĚŽ BERÁNCI

Lída a Anička upekly beránky pro všechny třídy. Žáci z jednotlivých tříd je nazdobili a odborná komise je vyhodnotila. Autory nejlepších beránků pan ředitel odměnil.

Deváťáci připravili do soutěže dva beránky, jednoho nazdobili: Nikola, Honza a Luboš – ten vyhrál první místo – GRATULUJI! Druhého nazdobili: Tomáš a Dominik (M), v této soutěži Litvínov nevyhrál, ale ve finále extraligy jistě vyhrají.    

Štěpánka Frýbová

Sx763Sx764

Sx765Sx766

Sx767Sx768

MODRÝ DEN AUTISMU

Ve středu 1. 4. 2015 přišli všichni žáci školy v modrém oblečení. Víme, že tento den připadá na 2. dubna, ale to byly prázdniny. My jsme si ve třídě první hodinu na toto téma povídali a poté nám moc pěknou přednášku připravila paní asistentka Hanka Kolářová. 

Štěpánka Frýbová

Sx724_5Sx762

PROJEKT SEDMIKRÁSKA – 3. ČÁST – ZDRAVÁ VÝŽIVA

V této části projektu se žáci seznámili nejen teoreticky se zásadami zdravé výživy, ale sami si zdravé menu připravili pod vedením zkušené lektorky a kuchařky nutriční terapie ŽIVOT NA TALÍŘI Radky Jirouškové Hazuchové.

Štěpánka Frýbová

Sx679Sx680

Sx681Sx682

Sx683Sx684

PROJEKT SEDMIKRÁSKA – 4. ČÁST – ZÁCHRANA ŽIVOTA

Na dvoudenní výlet vyjeli žáci do Krušných hor na Klíny, kde se seznámili s prací záchranářů. Prohlédli si sanitní vůz a vyzkoušeli si zásady první pomoci. V hotelu, kde byli ubytovaní, absolvovali lezení po horolezecké stěně. Výlet si moc užili.

Štěpánka Frýbová

Sx674Sx675

Sx676Sx677

Sx678

MĚCHOLUPSKÁ NEJ

Mezitřídní soutěž MĚCHOLUPSKÁ NEJ je zaměřena na hádání zajímavých míst, památek či osob v obci Měcholupy a jejich okolí. Deváťáci si připravili k jednotlivým hádankám prezentaci pro své spolužáky, kde jim prozradili správné odpovědi.

Štěpánka Frýbová

Sx663Sx664

VÍTÁNÍ JARA

13. března jsme společně „MORENU – VLÁDKYNI ZIMI“ hodili do potoka, abychom přivítali jaro. Poté jsme se prošli obcí a uklidili odpadky.

Ing. Štěpánka Frýbová

Sx660Sx661

Sx662

TIŠE, LES VYPRÁVÍ

Je soutěž, kterou vyhlásila Knihovna Louny. Deváťáci se do této soutěže aktivně zapojili. V rámci hodin výtvarné výchovy namalovali s paní učitelkou Mgr. Helenou Gondekovou na dané téma obrázky a poslali do soutěže.

Moc jim držím palce!!!

Štěpánka Frýbová

Sx526Sx527

Sx528Sx529

PROJEKT SEDMIKRÁSKA – 2. ČÁST – PETER   FREESTONE

Druhá část tohoto projektu byla zaměřena na nebezpečí nemoci AIDS, a to formu vyprávění životního příběhu o Freddi Mercury Peterem Freestonem. Peter by managerem, komorníkem a kamarádem slavného zpěváky, který na právě na AIDS zemřel ve věku 45 let.

Poutavé vyprávění bylo doplněno písničkami od skupiny QUEEN.

Štěpánka Frýbová

Sx522Sx523

Sx524Sx525

PROJEKT SEDMIKRÁSKA – 1. ČÁST – DOPRAVNÍ VÝCHOVA

V rámci projektu Sedmikráska si žáci deváté třídy zopakovali dopravní předpisy, prakticky řešili různé dopravní situace a shlédli videa s následky dopravních nehod.

Celá akce byla velmi povedená a poučná.

Štěpánka Frýbová

Sx515Sx516

Sx517Sx518

Sx519Sx520

Sx521

PRVNÍ POLOLETÍ JSME ZVLÁDLI ÚSPĚŠNĚ

29. 1. 2015 doslali žáci pololetní vysvědčení. Deváťáci dosáhli velice dobrých výsledků.

5. žáků prospělo s vyznamenáním – Dominik Fiala, Dominik Mencl, Lucie Poláková, Tomáš Tománek a Ludmila Vršková. Pěkné vysvědčení měl také Jan Pospíšil s průměrem 1,62.

Pochvalu, ale zaslouží všichni žáci, vždyť byli nejlepší třídou na druhém stupni.

Štěpánka Frýbová

Sx495

TŘÍDNÍ HODINY

29. 1. 2015 se nejen rozdávalo vysvědčení, ale také se vyhodnocovaly nejhezčí třídní hodiny. Na stupně vítězů děvčata nedosáhla, ale Míša, Zuzka a Nikola je namalovaly moc pěkně.

Moc jim děkuji!

Štěpánka Frýbová

Sx500

TECHMANIA SCIENCE CENTER

Je moderní centrum hravého poznání světa, které navštívili žáci 27. 1. 2015. Kde zábavnou formou pronikli do tajů fyziky, biologie, matematiky, chemie, sportu či umění. Žákům se exkurze moc líbila.

Štěpánka Frýbová

Sx496Sx497

Sx498Sx499

HODINA CHEMIE – „KULIČKOVÉ A KALOTOVÉ MODELY“

V rámci hodiny chemie skládali chlapci a děvčata kuličkové a kalotové modely pod vedením paní učitelky Mgr. Kláry Cíglové. Dle předlohy vytvořili například benzenové jádro, čpavek a další. Žáci byli z hodiny chemie doslova nadšení.

Paní učitelce za žáky děkuji a také za poskytnuté fotografie.

Štěpánka Frýbová

Sx417Sx418

Sx419Sx420

Sx421Sx422

Sx423

PŘETAHOVANÁ 2014

19. 12. 2012 se konala ve škole přetahovaná mezi žáky deváté třídy a učiteli. Deváťáci vyhráli, ale velmi těsným výsledkem. Vítězný dort však snědli všichni dohromady.

Štěpánka Frýbová

PEČENÍ VÁNOČEK

V rámci předmětu – pracovní činnosti upekly děvčata z osmé a deváté třídy s panem ředitelem vynikající vánočky.

Štěpánka Frýbová

Sx385Sx386

Sx387Sx388

FLORBAL 2014 – POSTUP Z DRUHÉHO MÍSTA JE VELKÝM ÚSPĚCHEM

V prosinci se v Žatci konalo základní kolo ve florbale, zde kluci vybojovali druhé místo a tím si zajistili postup do okresního kola. Ani tam se neztratili a umístili se na pěkném pátém místě.

Florbalové družstvo – Dominik Fiala, Lukáš Gonzorczyk, Jiří Heinz, Luboš Krátký, Dominik Mencl, Jan Pospíšil, Vladimír Šugar, Tomáš Tománek

Štěpánka Frýbová

Sx377

CHOROŠ 2014

 Je soutěž, která prověřuje u žáků znalosti v oblasti přírodopisu, zeměpisu, matematiky, fyziky, chemie, PC a také fyzické zdatnosti.

 Za naší školu se zúčastnili – Tomáš Tománek, Dominik Mencl a Otilie Kutílková.

10. prosince odjeli bojovat do SCHOLY HUMANITAS v Litvínově, kde učitelé dva dny prověřovali jejich znalosti a dovednosti. Z padesáti družstev se umístili na čtrnáctém místě!

 OTUŠCE, DOMINIKOVI I TOMÁŠOVI MOC GRATULUJI

 Štěpánka Frýbová

MIKULÁŠ 2014

5. prosince chodil s nadílkou po škole Mikuláš (Jan Pospíšil) a obdarovával hodné děti, ty zlobivé strkali do pytle čerti (Luboš Krátký, Jiří Heinz a Dominik Mencl).  Nad vším dohlížel hodný anděl (Ludmila Vršková).

Ing. Štěpánka Frýbová

KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU?

Tuto otázku řeší děvčata a chlapci z naší třídy. Do konce února se musí rozhodnut a podat přihlášku. Ve čtvrtek 27. 11. navštívili BURZU ŠKOL v Žatci, kde se jednotlivé školy prezentovaly.  

V rozhodování ji také pomáhají zástupci jednotlivých škol, kteří deváťáky osobně navštěvují ve škole a jednotlivé obory jim představují. 

Ing. Štěpánka Frýbová

 

Sx308Sx309

Sx310

DÝŇOBRANÍ

12. listopadu se konal projektový den - DÝŇOBRANÍ, každá třída vyřezala několik dýní a ty odpoledne před školou spolu s rodiči rozsvítili. 

Tomáš, Dominik, Dominik a Lukáš pomáhali s dlabáním a vyřezáváním prvňáčkům – paní učitelka Mgr. I. Jindřichová jim za pomoc děkuje.

Ing. Štěpánka Frýbová

Sx302Sx303

Sx304Sx305

Sx306Sx307

MEZINÁRODNÍ DEN EKOLOGIE

Paní učitelka Mgr. L. Městecká společně s žáky ekotýmu připravila soutěžní dopoledne pro děti z mateřské školy. Každá třída vymyslela úkol týkající se třídění odpadů.

 Deváťáci připravili hru – KUŽELKY, kterou si s dětmi zahrála Zuzka a Míša.

Ing. Štěpánka Frýbová

Sx299Sx300

Sx301

KOLÁČOBRANÍ

Je soutěž o nejlepší sladký nebo slaný koláč. Deváťáci své koláče pekli v rámci předmětu pracovní činnosti s panem ředitelem. Že upekli své koláče dobře je patrné z výsledkové listiny.

 • Lída, Lucka, Vláďa a Anička – 1. místo
 • Luboš – 8. místo
 • Tomáš, Dominik, Míša a Nikola – 13. místo

Všem žákům gratuluji a děkuji za účast Štěpánka Frýbová

DEN VÝŽIVY

Výživa je pojem, který je v současné době skloňován ve všech pádech. My jsme si na tento den připravili pro žáky soutěžní dopoledne. Žáci se rozdělili do skupin, a poté plnili jednotlivé úkoly zaměřené právě na zdravou výživu.

Deváťáci prokázali své znalosti na výbornou a umístili se na prvním a druhém místě.

První místo obsadili – Tomáš a Dominik (M), Zdenda a Honzík (1. třída), Sabina a Maruška (2. třída)

Druhé místo obsadili – Lucka a Lída, Deniska a Natálka (1. třída), Ondra a Matěj (2. třída)

Všem gratuluji Štěpánka Frýbová

PŘESPOLNÍ BĚH

Luboš, Honza, Dominik (M), Tomáš a Lukáš se umístili na krásném pátém místě v krajském kole přespolního běhu na 3 km.

Postupu do kraje předcházelo oblastní kolo, kde kluci obsadili první místo a vynikající úspěch zopakovali i v kole okresním.

Kluci moc Vám gratuluji, a děkuji za vynikající reprezentaci školy Štěpánka FRÝBOVÁ

DRAKIÁDA

Je každoroční akce, kterou i letos přivítali naši žáci podzim. Krásné počasí nám přálo pouštět draky hodně vysoko.  Holky a kluci z naší třídy pomáhali spolužákům z první třídy.

Štěpánka FRÝBOVÁ  

DEN ZVÍŘAT

Tento významný den jsme si připomněli tím, že každá třída si připravila plakát a povídání o chráněném živočichovi.

Za naší třídu, plakát nakreslily a povídání připravily Lída s Luckou, děvčata ztvárnily a popsaly RYSA OSTROVIDA.

Děvčatům děkuji Štěpánka FRÝBOVÁ

SPOLEČNĚ DOKÁŽEME COKOLIV, ANEB MĚSÍC ZA MÍR A NENÁSILÍ 

Formou plakátu, vyjádřili žáci svůj postoj – názor k tomuto tématu. Plakáty vytvářeli v hodině výtvarné výchovy jako skupinovou práci. Každá skupina představila své dílo a poté se diskutovalo nad tím, jak bojovat za nenásilí a zda se s ním setkali.   

Všichni žáci se aktivně zapojili. Štěpánka Frýbová

EKOTOULÁNÍ ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM

18. září jsme navštívili jednu z nejzajímavějších lokalit Lounska – CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ. Během 4,5 km procházky z obce Chraberce do obce Raná jsme poznali hospodaření na ekologické farmě, prošli jsme třešňový sad a sekali se s bačou a jeho stádem oveček.

Všem se výlet do CHKO moc líbil. Štěpánka FRÝBOVÁ

95. VÝROČÍ ČESKÉHO ŠKOLSTVÍ V OBCI MĚCHOLUPY

jsme oslavili 1. Měcholupským štafetovým maratonem.  Za naší třídu běželi – Lukáš, Jirka, Nikča, Luboš, Dominik (M), Honza, Lucka, Vláďa, Lída a Tomáš. Také jsme společně shlédli bubenické vystoupení a hudební vystoupení Adama Mišíka.

Štěpánka Frýbová

šk.rok 2013/14

NAŠE TŘÍDA

Třídní učitelka: Ing. Štěpánka FRÝBOVÁ

 Žáci – osmáci:

Matěj BALÁŽ; Alena BRDIČKOVÁ; Dominik FIALA; Lukáš GOZORCZYK; Jiří HEINZ; Nikola HOFERICOVÁ; Luboš KRÁTKÝ; Anna LEVÁ; Dominik MENCL; Michaela PECHOČOVÁ; Lucie POLÁKOVÁ; Jan POSPÍŠIL; Zuzana PULKOVÁ; Tomáš TOMÁNEK; Ludmila VRŠKOVÁ

NAŠI UČITELÉ

Český jazyk                  Alena Půtová

Anglický jazyk              Mgr. Jiří Polák

Německý jazyk             Mgr. Eliška Maděrová

Matematika                  Ing. Štěpánka Frýbová

Výchova k občanství     Ing. Štěpánka Frýbová

Tělesná výchova          Alena Půtová

                                 Ing. Bc. Jiří Šnajdr

Fyzika                        Mgr. Klára Cíglová

Chemie                      Mgr. Klára Cíglová

Přírodopis                   Ing. Bc. Zdeněk Dosedla, Ph. D.

Zeměpis                     Ing. Štěpánka Frýbová

Dějepis                       Mgr. Eliška Maděrová

Hudební výchova          Mgr. Jaroslava Černá

Výtvarná výchova         Mgr. Eliška Maděrová

Pracovní činnosti          Ing. Bc. Zdeněk Dosedla, Ph. D.

Ekologie                     Ing. Bc. Zdeněk Dosedla, Ph. D.

 

ROZVRH HODIN

 

1

2

3

4

5

6

7

8

PO

AJ

ČJ

M

 

 

 

ÚT

AJ

NJ

M

ČJ

HV

 

EKO

EKO

ST

M

AJ

F

Z

CH

TV CH

TV D

 

ČT

NJ

M

ČJ

D

VO

 

VV

VV

ČJ

M

CH

Z

F

TV D

TV CH

 

ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

V měsíci dubnu se zúčastnili žáci osmé a deváté třídy školního kola v soutěži v rámci předmětu přírodopis ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ. Do celorepublikového kola postoupili z naší třídy: D. Mencl, J. Pospíšil, D. Fiala a T. Tománek.

17. května proběhlo vyhodnocení a pět nejlepších (bez pořadí) bylo odměněno. Mezi nejlepšími byl vyhodnocen i Tomáš Tománek.

Štěpánka Frýbová

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ

Je soutěž, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec ve spolupráci s Policií ČR, Městskou policií, JSDH Libočany, Záchranáři Žatec a JSDH Žatec, za mediální podpory týdeníků „Žatecké noviny“ a „Žatecký a Lounský deník“

Cílem této soutěže je prověření znalostí v oblasti:

- zdravotnická první pomoc, požární ochrana

- prostředky individuální ochrany, pomoc zraněné osobě v obtížném terénu

- dopravní bezpečnost, topografie, odborný test

DRUHÉ MÍSTO A ZÁROVEŇ POSTUP DO KRAJSKÉH KOLA JE VELKÝM ÚSPĚCHEM, VŠEM MOC GRATULUJI A DĚKUJI PANÍ P. TOMÁNKOVÉ A KLEGYNI K. CÍGLOVÉ

jsem na Vás pyšná Štěpánka Frýbová

VLÁDCI NEBES

Je soutěž – házení vlaštovek, z naší třídy nejdále hodili Honza a Dominik F., a tím postoupili do finále. Mezi nejlepšími žáky školy se lépe vedl Dominikovi a skočil na devátém místě.

Štěpánka Frýbová

POHÁR ROZHLASU

Je soutěž pro žáky základních škol v atletice, pod vedením pana učitele Mgr. J. Poláka reprezentovali naší školu i žáci z naší třídy – J. Pospíšil, L. Krátký, L. Poláková, D. Fiala, L. Vršková, L. Gonzorczyk. Kluci postoupili do okresního kola.

Štěpánka Frýbová

GOLFOVÝ TURNAJ aneb MÍČKEM PŘES ÚSTÍ PO MĚCHOLUPY

Golfový turnaj, který se konal 7. května, byl pro naši třídu vítězný. Za naší třídu nastoupil - Tomáš, Dominik M., Dominik F., Luboš a Honza, jejich maskotem byl Filip Kokš. Kluci vyhráli pěkné dárky a putovní cenu – ZLATOU GOLFOVOU HŮL.

Štěpánka Frýbová

DRAVCI 12. 5. 2014

V pondělí přijeli do naší školy sokolníci s ukázkou dravých ptáků.                 

Štěpánka FRÝBOVÁ

Pracujeme se soubory elektřina a magnetismus

   Další z témat v rámci předmětu fyzika je elektřina a  magnetismus. Nejprve jsme se seznámili se základními pojmy - zdroj, spínač (otevřený, zavřený), žárovky (paralelně či sériově zapojeny), měřiče - ampérmetr, voltmetr). Poté si vše zkoušíme prakticky na souborech elektřiny. Na fotkách vidíte,jak základní obvody sestavujeme.

                                                                                             žáci 8 ročníku

DEN ZEMĚ

Den Země jsme si připomněli 25. dubna návštěvu vodárny v Holedeči, poté jsme si nedaleko odtud opekli párky a kluci si zahráli kopanou.

Štěpánka Frýbová

EXKURZE TEREZÍN

U příležitosti výročí konce druhé světové války navštívili žáci naší třídy koncentrační tábor v Terezíně. V rámci této exkurze navštívili Malou pevnost a Krematorium na Židovském hřbitově. Žáci přijeli plni dojmů a poznatků.

Štěpánka Frýbová

Hodiny fyziky

Tématem hodiny bylo zjistit velikost náboje elektrického proudu.

První, kdo ho objevil a změřil, byl  J. Coulomb, po němž je jednotka pojmenovaná. My jsme v demonstračním pokusu zjišťovali velikost náboje na elektroskopu. Na fotce vidíte žákyni L. Polákovou, která si přístroj také vyzkoušela. Následně jsme si vyzkoušeli význam a princip Van de Graffova generátor, což je elektrostatický stroj umožňující nabíjet kovovou kouli na velmi vysoké napětí. Vynalezl jej americký fyzik R. J. van de Graaff, první model sestrojil v roce 1929, v roce 1931 získal patent na zlepšenou verzi. Do konce 30. let 20. století byly sestrojeny obří generátory vyrábějící až 5 MV. Stroj má využití při fyzikálních experimentech, ale i pro urychlování elektronů pro sterilizaci.

Žáci osmé třídy

Laboratorní práce z chemie

„Zjišťujeme hodnoty pH vybraných potravin a kosmetických přípravků“

Při hodině chemie jsme prováděli laboratorní práci. Našim úkolem bylo zjišťovat hodnoty pH potravin, které jsme si přinesli z domova. Jednalo se o běžně dostupné potraviny – pomerančový či jablečný džus, ocet, jedlou sodu, jar, jádrové mýdlo, tekuté mýdlo, tělové mléko, savo a další. Vše jsme si pečlivě připravili do Pettriho misek a poté pomocí zbarvení lakmusových papírků ověřovali na stupnici pH. Následně jsme vše zapisovali do tabulky. Moc nás tato laboratorní práce bavila.

Žáci 8. ročníku

Loučení se zimou

21. 3. 2014 jsme se podle starých tradic rozloučili se zimou hozením Moreny do potoka Blšanka.

Štěpánka Frýbová

Modrý den autismu

Ve středu 2. 4. 2014 jsme se připojili i my ke Světovému dni autismu, všichni žáci školy přišli v modrém tričku. My jsme si ve třídě první hodinu na toto téma povídali a vysvětlili si vše spojené s autismem.

Štěpánka Frýbová

Soutěž – „Do korun stromů a k prameni Vltavy“

V pololetí vyhodnotil pan ředitel soutěž ve sběru deset nejlepších žáků z celé školy. Z naší třídy se umístil Dominik Mencl na devátém místě, Tomáš Tománek na šestém místě a Nikola Hofericová na čtvrtém místě. Všem třem gratuluji!

Štěpánka Frýbová 

IQ PARK V LIBERCI

27. 2. 2014 navštívili žáci druhého stupně IQ PARK v Liberci.

Štěpánka Frýbová

HODNOCENÍ ZA PRVNÍ POLOLETÍ

30. ledna 2014 dostávali všichni žáci pololetní vysvědčení. Velkou pochvalu si zaslouží v naší třídě Dominik Fiala, Dominik Mencl, Tomáš Tománek a Ludmila Vršková, kteří prospěli s vyznamenáním. Ostatní žáci se také snažili a dosáhli také pěkných výsledků, určitě si zaslouží pochvalu i Lukáš Gonzorczyk a Ludmila Vršková za vzornou docházku.

Vyhodnocení soutěže ve sběru papíru, víček, PET lahví ….

Nejlepší žáci: Nikola Hofericová, Luboš Krátký, Tomáš Tománek a Dominik Mencl

Štěpánka Frýbová

KAM DOCVRNKNE ŠKOLA

Je akce, kdy každý žák bude tipovat součet všech cvrnků žáků a zaměstnanců školy. Naše třída už cvrnkala, nejlepší by Honza Pospíšil, který docvrnkl na metu 33 metrů.

Štěpánka Frýbová  

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Nejdříve si kamarádi vyměnili dárky mezi sebou a poté si společně popovídali, vypili kávu a snědli cukroví.

Štěpánka Frýbová

VÁNOČNÍ JARMARK

18. 12. 2013 se konal v obci Měcholupy VÁNOČNÍ JARMARK, svůj stánek si postavila i naše třída, kde osmáci nabízeli nepřeberné množství výrobků vhodných na vánoční dárky.

Štěpánka Frýbová

KINO BLŠANY – REBELKA

Je příběh z doby středověku, který nás zavedl do nádherné Skotské vrchoviny, kde žije divoká a nezkrotná dívka Merida, odvážná princezna a vynikající lučištnice. V zoufalství se obrátí o pomoc na čarodějnici, která ji obdaruje mocným kouzlem. Ve sledu událostí, které svým činem způsobí, bude muset Merida včas odhalit význam opravdového hrdinství, aby stihla odvrátit strašlivou kletbu dřív, než bude pozdě.

Romantický příběh je plný lásky, odvahy a hrdinských činů.

Štěpánka Frýbová

MIKULÁŠ

V PÁTEK 6. 12. 2013 hodinu matematiky přerušil příchod čertů a Mikuláše, po dlouhém váhání někteří žáci zazpívali a ti byli odměněni čokoládovým Mikulášem. Žádného osmáka si neodnesl čert do pekla, to mě dost překvapilo.

Štěpánka Frýbová

NETRADIČNÍ BALENÍ DÁRKŮ

Úkolem projektu EKOLAMPOV bylo nahradit vánoční papír jiným materiálem. Tohoto úkolu, se za naší třídu zhostily Zuzana, Míša a Anička. Papír nahradily textilií, kterou rozstříhaly a znovu utkaly na tkaninu. Tu jsem sešila na pytlík a děvčata ho ozdobily mašlí. I toto je způsob jak zabalit dárky a ušetřit tak papír.

Štěpánka Frýbová

BUBNOVALI SPOLEČNĚ

Žáci naší školy a mistr Tokhiho bubnovali společně, předvedli jedinečnou show. Tato akce žáky nejen pobavila, ale sami si vyzkoušeli týmovou hru na různé hudební nástroje.  

Štěpánka Frýbová

 

NÁVŠTĚVA POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva poslanecké sněmovnu, celým komplexem místností ve Strakově akademii nás provedl Ing. Jaromír Kohlížek (současný europoslanec).

Při návštěvě Prahy jsme nemohli vynechat Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Staroměstský orloj, dále jsme shlédli Prašnou bránu a Karlův most.

Štěpánka Frýbová

„TEN TRAPAS NEPŘEŽIJU“

Byl název představení, které jsme shlédli v žateckém divadle. V hlavních rolích se představila Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej. Nenásilnou formou učili žáky – základy společenského chování.

Štěpánka Frýbová

DÝŇOBRANÍ

Ve středu 13. 11. 2013 se konala na naší škole slavnost dýní – „DÝŇOBRANÍ“. Do této akci se zapojila i naše třída, vyřezali jsme tři dýně.

Zda se osmákům dýňová strašidla povedla, můžete posoudit z fotografií.

Štěpánka Frýbová

 

TÝDEN INKLUZE 4. – 8. 11. 2013

Je projekt, který měl žákům ukázat důležitost společného soužití všech lidí.

Žáci osmé třídy vytvořili plakát „VŠICHNI A SPOLEČNĚ“. Třída se rozdělila do pěti skupin, kdy každá skupina napsala heslo „INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ pomocí různých znaků  - azbukou, abecedou, čínskými znaky a Braillovým písmem.

Cílem této práce bylo upozornit žáky, že můžeme mít každý svůj jazyk, ale nejdůležitější je pomoct těm lidem, kteří mají život u nás těžší a vytvořit jim podmínky pro společný život všech lidí.

Práce na plakátu žáky velice bavila a byla pro ně velkým přínosem.

Ing. Štěpánka Frýbová

 

BESEDA – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 17. 10. 2013

Naše třída se zúčastnila besedy na téma „INTERKULTURNÍ DIALOG VE ŠKOLE“, kde se seznámili s problematikou zařazení národnostních menšin do naší společnosti. Besedu si pro žáky druhého stupně připravili pracovnice se sdružení OBERIG.

Beseda byla velmi zajímavá a poučná. 

Ing. Štěpánka Frýbová

 

UHELNÉ SAFARI – 16. 10. 2013

Děvčata z EKOTÝMU Nikola Hofericová a Lída Vršková navštívili 16. 10. 2013 UHELNÉ SAFARI v Mostě. Shlédli, zde těžební důl Vršany, rypadlo KU 500 a KU 800, ukládání nadložních zemin, přepravu uhlí a skrývky pomocí dálkové pásové dopravy.

Ing. Štěpánka Frýbová

 

KOLÁČOBRANÍ – 21. 10. 2013

Je akce, která neodmyslitelně patří k naší škole, chlapci z naší třídy Tomáš Tománek a Dominik Mencl se aktivně zapojili a upekli jablečný závin. 

Ing. Štěpánka Frýbová

 

KINO BLŠANY 4. 10. 2013

Žáci navštívili představení „ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE“, kde se mohli se svými hrdiny vrátit v čase do doby Rudolfa II.

 

PŘESPOLNÍ BĚH – 1. – 3. 10. 2013

Jan Pospíšil a Dominik Mencl se zúčastnili Žateckého kola v přespolním běhu na 3 km, umístili se na krásném druhém postupovém místě. Okresní kolo se konalo v Krásném Dvoře, zde se zúčastnilo sedm škol a náš běžecký tým podpořený Tomášem Tománkem se umístil na pátém místě. Chlapcům gratuluji a děkuji za výbornou reprezentaci naší školy.

Ing. Štěpánka Frýbová

 

EKOLOGICKÁ KONFERENCE V NESUCHYNI

Zástupci naší třídy – Nikola a Lída (Ekotým), Anička a Jirka (žákovský parlament), Lucka a Zuzana.

Konference v Nesuchyni se konala 12. – 13. září a pořádala ji Obec Měcholupy a ZŠ Měcholupy . Žáci zde získali nové informace z oboru životního prostředí, které jim předal pan Petr Janda, dále analyzovali a řešili otázku třídění odpadů ve škole i v obci.

Všichni žáci přijeli nadšeni, s mnoha zážitky a s novými poznatky.

Štěpánka Frýbová

 

MEZINÁRODNÍ DEN MÍRU

Tento významný den, který připadá na 21. září, jsme si připomněli v pátek, kdy jsme před školou společně zasadili strom.  Tomáš Tománek a Domini Mencl vybrali vhodné místo, kde vykopali díru a strom zasadili za asistence nás i Ekotýmu. Klukům moc děkuji.

Štěpánka Frýbová

DRAKIÁDA – 20. 9. 2013

V pátek žáci prvního a druhého stupně pouštěli na hřišti draky. Naše třída pomáhala prvňáčkům s jejich složením a posléze i pouštěním. Počasím nám přálo, vítr foukal a tak draci létaly pěkně vysoko.

Štěpánka Frýbová

PROJEKTOVÝ DEN – 12. a 13. 9. 2013

Ve čtvrtek a v pátek se naše třída zúčastnila projektových dnů. Jejich náplní bylo – uklidit školní zahradu. Protože jsme vše zvládli ve čtvrtek, tak pan učitel Mgr. J. Polák připravil s Tomášem, Dominikem a Honzou pro ostatní žáky táborák. Nakonec si kluci zahráli fotbal. Tato akce byla velmi úspěšná – zahrada je uklizená a žáci si poslední krásný den užili venku.

Štěpánka Frýbová

PROJEKTOVÝ DEN – ÚKLID ZAHRADY

Žáci druhého stupně uklidili po prázdninách zahradu, tento den okopali záhony, sklidili brambory, shrabali listí a zametli okolo celé školy.

Ing. Štěpánka Frýbová


šk.rok 2012/13

 

Navštívili jsme útulek v Jimlíně

 

Na Den Mazlíčků si žáci přivedli svá zvířátka . Honzík Pospíšil měl pejska, Terezka Bruschová křečka , Alenka Brdičková se nebála vyfotit s panem Káňou u lva Leona.

Dětský den jsem si pořádně užili. Na fotkách vidíte Lucii Polákovou, Lídu Vrškovou a Alenu Brdičkovou při soutěžní disciplíny „běh v gumovkách“. Další foto ukazuje Nikolu Hofericovou v disciplíně „skok v pytli“, ale také Jiřího Heinze, který dělal rozhodčího u soutěže „hod na cíl“. Poslední fotky dokumentují tenisové dvojice při klání tenisového turnaje „Měcholupy czech open“ žáků.  

Žákyně 7. ročníku- členky Ekotýmu navštívily v rámci enviromentálního vzdělávání Uhelné safari v Mostě.

 Žáci 7. Ročníku Tománek Tomáš a Mencl Dominik úspěšně reprezentovali naši školu v soutěži „Mladý záchranář“. Pečlivě se připravovali na jednotlivé soutěžní disciplíny v oblasti poskytování první pomoci, sebeobrany, pomoci osobám v ohrožení, požární ochrany, ale i dopravní bezpečnosti, uzlování či topografie. Soutěž probíhala v obci Libočany v areálu u fotbalového hřiště a získali krásné 5. místo!!! Oceněním byly ceny ve sportovním duchu- badmintonové pálky, míče, ale psací soupravy. Cílem této soutěže však bylo ověřit a prohloubit znalosti žáků ze záchranářské problematiky, což se podařilo. Zároveň zde byl zajištěn doprovodný program Policie ČR, kynologové….

Cirkus

Naše třída se také zapojila do soutěže „Natři si svou lavičku“! Nejprve jsme   lavičky obrousili, poté  jsme vymýšleli návrhy a nakonec  vidíte výsledné lavičky na fotkách. Vyhlášení soutěže o nejhezčí lavičku proběhne dne 31.5. ke Dni dětí. Držte nám palce, ať vyhrajeme!!!!

                                                                                 7. ročník

 

 

Žáci 7. Ročníku byli zahájení provozu mlýnského kola na školní zahradě.   

    

 

V předmětu fyzika probíráme téma OPTIKA. Naučili jsme se zákon odrazu světla, rozumíme funkci přístroje zvaný periskop, ale známe i rozdíl mezi vypuklým a dutým zrcadlem.

                                   Žáci 7. ročníku

   

  

  

                    Den Země

                Dne 25.4.13 jsme oslavili Den Země návštěvou holedečské vodárny .  Žáci měli možnost shlédnout jednotlivé úpravy vody. Viděli provzdušňování, neutralizaci, čištění i filtraci. Procházeli obrovskými halami , úzkými chodbami, ale největší zážitek byl pro žáky nejhlubší vrt, hluboký 100 metrů poblíž samotné vodárny.  Žáci si odnesli spoustu nových informací o úpravě vody a zároveň se přesvědčili o tom, že je třeba vodou šetřit, neboť její úpravy do podoby pitné vody jsou skutečně nákladné. Zároveň bychom chtěli poděkovat řediteli vodárny panu Ing. F. Fedorovi, který nám umožnil vidět místa, kam bychom se jinak nedostali.  Další poděkování patří panu K. Brejchalovi , který nás vodárnou provázel.

    Žáci 7. Ročníku Tomáš Tománek a Dominik Mencl se dne 14. března zúčastnili zeměpisné olympiády v DDM.  Na první místo nedosáhli, ale ostudu škole rozhodně neudělali a my jim za úspěšné  reprezentování  naší školy děkujeme.

Velikonoce jsme slavili v žatecké faře

 V pátek 15.3. 13 jsem se byli rozloučit s Paní Zimou. Žáci na 1. stupni v hodinách pracovních činností vyrobili krásné Morény- symboly zimy, které jsme poté procházkou do vsi vhodili do místního potoka a tak se už konečně rozloučili se zimou. Vítejte jaro!!!

 

 

V rámci výuky v předmětu fyzika jsme pracovali v Laboratoři solárních energií a   Laboratoři  energie vody a větru. Diskutovali jsme nad  problematikou obnovitelných zdrojů energie  a přesvědčili jsme se na praktických modelech o přeměně světelné energie na elektrickou či pohybovou. Na obrázcích vidíte Jiřího Heinze spolu s Matějem Balážem. Samostatně pracoval Luboš Krátký.

Při výtvarné výchově jsem si vyzkoušeli, jak se žije handicapovaným lidem. Malovali jsme pouze ústy, ruce jsme nesměli použít. Bylo to opravdu velmi náročné"

 V pondělí 4. 3. jsme za krásného slunného počasí celá škola vyrazili ven , všichni se chytli za ruce a jako dlouhý provaz jsme se změřili. Ptáte se proč? Na naší škole proběhla soutěž „Kam dosáhne škola?“   Žáci mohli v průběhu 3 týdnů typovat, měřit a hádat , kolik to asi je metrů. Pan ředitel s panem zástupcem nás poté srovnal do dlouhé přímky a změřili délku. Kdo vyhrál? To se dozvíte na stránkách naší školy. 

     

"Jako člen Žákovského Parlamentu Dominik Mencl pomáhá roztřídit elektrosběr a Tomáš Tománek lisuje pet-láhve"

"Žákyně 6. a7. ročníku se zúčastnily  sportovního klání v Žatci-přehazované"

         Hodina anglického jazyka: Téma 5. Lekce – ACCIDENT- NEHODA

V této lekci jsem se seznámili s pojmy“zlomená ruka, zraněná noha, bolesti hlavy  …atd“. Vše jsem si názorně ukázali a zahráli scénky.

 


Při hodinách zeměpisu obhajují žáci své prezentační práce.  Žák Tomáš Tománek a Jan Pospíšil zde   seznamují spolužáky se státem Kanada, jejím územním uspořádáním a nechybí ani zajímavosti Kanady.

Vyzkoušeli jsem si, jak žijí lidé s handicapam

I v letošním roce k nám přišel Mikuláš a Čert. Přinesli nám dobroty a zlobivce si chtěli Čerti odnést do pekla. Děkujeme za hezký předvánoční den.

                                                                                                                     Žáci 7. ročníku

 Jak jsme slavili Dýňobraní

             I v letošním roce jsem měli halloweenské párty. Do školy jsme si přinesli dýně, abychom je společně vykrájeli a nazdobili. Přišli k nám prvňáčkové a společně s nimi  jsem vytvořili krásné výtvory. Večer jsme pak před budovou školy společně s rodiči všechny dýně svíčkou rozsvítili.

                                                                                            Žáci 7. ročníku

- nasloucháme přednášce pana Petra Jendy

– Den stromů jsme pojali pohádkou „O pyšné borovici“

- naše laboratorní práce z fyziky – měříme velikost sil


Žákyně Lucie Poláková a Lidka Vršková navštívily mostecký Hipodrom .
Jízdy na koních se jim moc líbila.

"Pouštěli jsme draky."


šk.rok 2011/12


Žáci při výrobě velikonočních dekorací a při besedě s farářem během
velikonoční návštěvy žatecké evangelické fary.


Žáci šesté třídy při hře vyrobené v rámci projektu Ekohraní s Batem,
zaměřeného na informovanost žáků o možnosti recyklace baterií.

Mikuláš 5.12.

27.9. si žáci ze 6. třídy užili sportovní den. Soutěžili v různých kolektivních i individuálních hrách a byli oceněni sladkými cenami. Počasí nám přálo, všichni jsme si den užili."

 

šk.rok 2010/11

Naše V. třída

Žáci naší třídy se zúčastnili dopravní soutěže v Žatci

 

8.9.2010  Den gramotnosti

Výuka byla ve znamení her manuálních, rozumových a tvořivých.

 

Vyzkoušeli jsme si opět znalosti dopravní výchovy

Rádi jsme se posilnili v cukrárně

 

27.9.2010 - Náš sportovní den.

Jelikož nám nepřálo počasí, udělali jsme si vědomostně sportovní den ve třídě.

Výlet na Vyšehrad

Při výletě na Vyšehrad jsme si připoměli naši dávnou historii a na vlatní oči se podívali, kam uháněl Horymír na Šemíkovi.

Dne 8.12 2010 jsme si vyjeli do Prahy na VÁNOČNÍ TRHY a moc se nám tam líbilo.šk. rok 2009/10


Čert ve škole
Ve škole máme každý rok čertovské vyučování.Bylinky máme zatím za oknem,ale už brzy půjdou na naší školní zahradu.Naše lavičky v soutěži o nejhezčí lavičku .Měli jsme snahu malovat a natírat.