Zápis 2018

Základní škola Měcholupy, okres Louny, Holedečská 2, 439 31 Měcholupy

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

(K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 (i děti s odloženou školní docházkou).)

K zápisu se dostaví  zákonní  zástupci dítěte – pokud možno s dítětem, kteří se prokáží průkazem totožnosti a rodným listem dítěte.

Na základě §46 odst.1   v souladu s §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, stanovuji místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání:

 

Místo zápisu:

 

Základní škola Měcholupy, okres Louny, Holedečská 2, 439 31 Měcholupy

 

Doba zápisu:

 

Čtvrtek 5. dubna 2018 v termínu od 13. 00 do 17.00 hodin

 

Pátek 6. dubna 2018 v termínu od 13.00 do 17.00 hodin

V Měcholupech 1.9.2017                                                                            Ing.Bc.Zdeněk Dosedla, Ph.D.v.r.

                                                                                                                             ředitel školy