Global Action Day 2015

ZŠ Měcholupy se zapojila do kampaně Global Action Day 2015

   Žáci ZŠ Měcholupy se dne 6.11.16 s dalšími tisíci školami na světě zapojili do kampaně  Global Action Day 2015 (Světový den Ekoškol 2015). Kampaň, která v rámci tohoto dne  proběhla měla za úkol ukázat, že je třeba chránit životní prostředí u nás i na celém světě. Ekotým pozval na oslavu ZŠ Třebenice, která se též chlubí titulem Ekoškola, a tak si žáci i koordinátoři Ekotýmu předávali své poznatky a zkušenosti. Během celého  projektového dne s názvem "Voda a její vlastnosti" žáci pracovali  na chemických pokusech s vodou, vařili v Ekokuchyni a vytvářeli portfólia o vodě. Členové Ekotýmu ze ZŠ Třebenice si též prohlédli naši školu i areál okolí budovy. Obdivovali Botanickou zahradu, kompostéry i mlýnské kolo.

   Celý den se vydařil a my jsme rádi, že jsme podpořili tuto kampaň.

                                     Ekotým ZŠ Měcholupy

Ay339_2Ay335_3

Ay340_2Ay341_2

Ay335_4Ay336_3

72 hodin

Co je cílem projektu

Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích.

Náš projekt:   Ve čtvrtek 8. října 2015 od 13.00 - 15.00 hodin

Úprava botanické zahrady školy

V rámci projektu budou upraveny prostory areálu školní botanické zahrady, především v oblasti jezírka, školního lesa a rosaria školy. Prostory jsou trvale přístupné široké veřejnosti a úpravy přeipějí k zlepšení orientace v areálu a zajištění revitalizace osazených porostů, rostlin, bylin, keřů a stromů. Bude vyčištěno okolí

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FOTOGRAFIE Z AKCE

Pa080301_2

Pa080287_2

Pa080337_2

Pa080353_2

Pa080339

Pa080343_2

Pa080355_2

Zasaďme strom pro udržitelnou budoucnost

Zasaďme strom pro udržitelnou budoucnost

Dsc02459

Dsc02492

Dsc02464

Dsc02504

Na 21. září připadá celosvětový den míru. Zveme všechny školy, aby v tento den zasadily strom!

"Strom je pro nás symbol. Především nám připomíná význam přírody a její ochrany. Zároveň symbolizuje spolupráci mezi školami napříč celým světem", dočteme se na mezinárodním webu Lesa ve škole. Připojte se k tisícům škol z celého světa, které budou 21. září sázet stromy pro mír!

Banner_english_10th_anniversary

10 let EKOŠKOL V ČR

Ekoskola-2015Naše škola se připojuje k oslavám 10ti let EKOŠKOL, programem 5.6.2015

P6050069

P6050072

OBHÁJILI JSME TITUL - červen 2014

V NÁROČNÉM AUDITU NAŠE ŠKOLA JIŽ POTŘETÍ OBHÁJILA ČESTNÝ TITUL

E K O Š K O L A

Dsc09675

Is

děkujeme všem žákům, zaměstnancům a zřizovateli školy, 

Obci Měcholupy

vedení školy

Koordinátorem projektu pro Českou republiku je Sdružení TEREZA

Od června 2010 jsme EKOŠKOLA

261113_202003355940_1418116939_n_2

Naše škola obstála ve složitém auditu a na základě dlohodobě dosahovaných vynikajících výsledků v oblasti ekologie jsme obdrželi čestný titul EKOŠKOLA. Opravňuje nás to užívat loga a vlajky Ekoškola.

 Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program v rámci kterého žáci:

- zakládají celoškolní pracovní tým

- poznávají a učí se o environmentálních tématech

- usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí

- vytvářejí vlastní Ekokodex

- analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech

- navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit

 Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

 Cíle Ekoškoly

Hlavní cíl programu: Žáci snižují ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšují prostředí ve škole i jejím okolí.

Dílčí cíle - Znalosti:

Žák porozumí vybraným problémům životního prostředí v oblastech energie, vody, odpadů, prostředí školy, klimatických změn, dopravy a spotřebitelství, jejich důsledkům a příčinám a vztahu k němu samotnému.

 Dovednosti:

Při řešení těchto problémů žáci v týmu uplatňují postup: analýza stavu školy, plánování zlepšení současného stavu, realizace navržených opatření, vyhodnocení funkčnosti a efektivity změn. Žáci informují o výsledcích své práce celou školu a šíří informace o ekologizaci školy navenek (do obce apod.)

 Postoje a jednání:

Žáci jsou přesvědčeni o tom, že má smysl tyto problémy řešit, mohou je ovlivnit a do řešení se zapojit. Žáci považují školu za místo, které chtějí měnit, aby bylo příjemné a ekologičtější. Žáci svým každodenním chováním naplňují ekologizační opatření ve škole.

Žáci prezentací svých úspěchů v ekologizaci školy motivují a inspirují ostatní (rodiče, veřejnost).